Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2022 a osvedčenie

Milevová Monika, OPNZ

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
záhrady vyporiadanie BSM 2008-04-29T00:00:00 22528,99
zastavané plochy a nádvoria vyporiadanie BSM 2008-04-29T00:00:00 1762,31
zastavané plochy a nádvoria vyporiadanie BSM 2008-04-29T00:00:00 11859,87
zastavané plochy a nádvoria vyporiadanie BSM 2008-04-29T00:00:00 12002,76
rodinný dom vyporiadanie BSM 2008-04-29T00:00:00 229595,42
záhradná chata vyporiadanie BSM 2008-04-29T00:00:00 10505,96
byt v bytovom dome vyporiadanie BSM 2008-04-29T00:00:00 2491,37

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
úspory sporenie 31.12.2018 -2343,80
životné poistenie poistenie 31.12.2018 9635,28
osobné motorové vozidlo kúpa na leasing 20.06.2022 26000 26000

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
vyrovnávací podiel v družstve dedičstvo 03.05.2018 1858,05
hromadná akcia v obchodnej spoločnsoti dedičstvo 03.05.2018 331,94

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
Úver na bývanie 19.04.2021
spotrebný úver 20.06.2022

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.