Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2022 a osvedčenie

Hudák Marcel, OPPP

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
byt Kúpna zmluva 27.11.2013 58 000,- 58 000,-
lesné pozemky Dedičstvo 20.06.2016
lesné pozemky Dedičstvo 20.06.2016
zastavané plochy a nádvoria Dedičstvo 20.06.2016
lesné pozemky Dedičstvo 20.06.2016
lesné pozemky Dedičstvo 20.06.2016
lesné pozemky Dedičstvo 20.06.2016
trvalé trávnaté porasty Dedičstvo 20.06.2016
trvalé trávnaté porasty Dedičstvo 20.06.2016
zastavané plochy a nádvoria Dedičstvo 11.06.2021
lesné pozemky Dedičstvo 11.06.2021
lesné pozemky Dedičstvo 11.06.2021
trvalé trávnaté porasty Dedičstvo 11.06.2021
trvalé trávnaté porasty Dedičstvo 11.06.2021
lesné pozemky Dedičstvo 11.06.202
lesné pozemky Dedičstvo 11.06.2021
lesné pozemky Dedičstvo 11.06.2021
rodinný dom Kúpna zmluva 29.04.2022 259 000,- € 259 000,-
zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 29.04.2022

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
osobný automobil Opel Astra ST 1.6 EcoTec Sport r.v. 2011 kúpna zmluva 17.7.2017 7 490,- € 7 490,- €

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
finančné prostriedky úspory a fin. prostriedky z úveru 31.12.2022 cca 30 000,- € cca 30 000,- €

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 15.03.2022
spotrebiteľský medziúver 21.06.2022

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.