Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2022 a osvedčenie

Volkovics Peter, OPLM

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
byt kúpa 4.6.2008 99581,76
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 4.6.2008 pozemok zastavaný bytom
orná pôda kúpa 7.9.2016 36000,-
ostatná plocha kúpa 7.9.2016 súvisí s p. č. 755/215
ostatná plocha kúpa 7.9.2016 súvisí s p. č. 755/215
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 7.9.2016 súvisí s p. č. 755/215
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 7.9.2016 súvisí s p. č. 755/215
rodinný dom stavebná činnosť 30.6.2019 200000,-
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 19.3.2019 50,-
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 19.3.2019 súvisí s p. č. 1098/5
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 19.3.2019 súvisí s p. č. 755/7

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
Peňažný vklad úspory 31.12.2022 28309,30 23951,09

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 27.6.2018
Spotrebný úver 17.10.2019

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.