Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2022 a osvedčenie

Klčo Ľubomír, KPTT

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
rekreačná chata zastavené plochy a nádvoria kúpa 18.6.1993 40000€ 29230SK
trvalé trávnaté porasty a zastavané plochy a nádvoria kúpa 21.2.2000 42000SK
rodinný dom a záhrada darovacia zmluva 28.11.2017 100000€
záhrada dedičské konanie 28.3.2019 65,71€ 3002€
orná pôda dedičské konanie 28.3.2019 266,14€ 3002€
orná pôda dedičské konanie 28.3.2019 609,96€ 3002€

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
vklad na účte z predaja bytu 31.12.2021 54 000 € 54 000 €
vklad na účte úspory, sporenie 31.12.2022 4 000 € 4 000 €
investičné sporenie na účte úspory 31.12.2022 22 901 € 22 901 €
sporiaci účet úspory 31.12.2022 3 918 € 3 918 €

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
zostatok na účte z predaja bytu 31.12.2022 51 551 € 51 551 €
peniaze - investičné sporenie na účte úspory 31.12.2022 22 901 € 22 901 €

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.