Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2022 a osvedčenie

Dana Peter, OPBA2

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
Byt Dar 2006-05-11T00:00:00
Zastavané plochy a nádvoria Dar 2006-05-11T00:00:00
Byt Kúpa 2003-12-03T00:00:00
Zastavané plochy a nádvoria Kúpa 2005-04-01T00:00:00

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
Osobné motorové vozidlo Kúpa 10.5.2019 17 025,-eur 17 025,-eur

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
Bezúčelový splátkový úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti 17.8.2015
Bezúčelový splátkový úver na bývanie zabezpečený nehnuteľnosťou č. 5416035391 4.1.2017
Bezúčelový spotrebný úver 7.12.2018
Bezúčelový nezabezpečený úver 9.6.2021

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.