Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2022 a osvedčenie

Kovarčík Michal, OPBA5

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
byt rozhodnutie o kolaudácii 27.02.2001 30 000
pozemok, zastavané plochy a nádvoria V-1642/00 14.11.2000 2000
byt darovacia zmluva 25.10.2016 50000
rodinný dom kúpna zmluva 18.04.2021 9000
garáž kúpna zmluva 18.04.2021
pozemok, záhrada kúpna zmluva 18.04.2021
pozemok, zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 14.11.2000
pozemok, zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 18.04.2021
pozemok, orná pôda kúpna zmluva 08.03.2021 288
pozemok, zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 21.08.2017 500
rekreačná chata dohoda o vyporiadaní BSM 30.07.2018 110 000

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
VÚB hypotéka 26.09.2018

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.