Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2022 a osvedčenie

Babiarová Marianna, GP

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
Byt Kúpna zmluva 08.06.2012 88.000,-Eur
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 08.06.2012 -

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
osobný automobil kúpna zmluva 31.03.2022 19.750,-Eur
Investičné fondy Zmluva o poskytovaní finančných služieb 15.01.2013 7.300,46,-Eur 7.300,46,-Eur

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
Doplnkové dôchodkové sporenie Zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení 15.06.2011 14.420,32,-Eur

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

popis veci dátum nadobudnutia cena obvyklá
úspory 16.09.2014 901,84,-Eur
Investičné fondy 30.09.2014 6.508,57,-Eur
Investičné fondy 30.09.2019 3.987,72,-Eur
Investičné fondy 21.04.2021 5.623,44,-Eur
úspory 30.03.2021 42,48,-Eur

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver 30.03.2021

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.