Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2022 a osvedčenie

Škrečko Dušan, OPLC

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
les dedičstvo 2010-04-21T00:00:00 285,23 € cena spolu
les dedičstvo 2010-04-21T00:00:00 285,23 € cena spolu
les dedičstvo 2010-04-21T00:00:00 285,23 € cena spolu
les dedičstvo 2010-04-21T00:00:00 285,23 € cena spolu
les dedičstvo 2010-04-21T00:00:00 285,23 € cena spolu
les dedičstvo 2010-04-21T00:00:00 174,54 € cena spolu
les dedičstvo 2010-04-21T00:00:00 174,54 € cena spolu
les dedičstvo 2010-04-21T00:00:00 174,54 € cena spolu
les dedičstvo 2010-04-21T00:00:00 81,20 € 0
les dedičstvo 2010-04-21T00:00:00 0,82 € 0
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 47,07 € 0
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 4 722,76 € 0
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 899,72 € cena spolu
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 899,72 € cena spolu
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 899,72 € cena spolu
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 899,72 € cena spolu
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 899,72 € cena spolu
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 899,72 € cena spolu
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 899,72 € cena spolu
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 899,72 € cena spolu
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 899,72 € cena spolu
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 899,72 € cena spolu
lesné pozemky dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 899,72 € cena spolu
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 899,72 € cena spolu
lesné pozemky dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 944,62 € 0
TTP dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 83,91 € 0
TTP dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 198,83 € cena spolu
TTP dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 198,83 € cena spolu
TTP dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 198,83 € cena spolu
TTP dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 198,83 € cena spolu
orná pôda dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 3 603,13 € cena spolu
orná pôda dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 3 603,13 € cena spolu
TTP dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 3 603,13 € cena spolu
TTP dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 277,10 € 0
TTP dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 137,36 € 0
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 76,58 € cena spolu
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 76,58 € cena spolu
zastavané plochy dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 76,58 € cena spolu
TTP dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 76,58 € cena spolu
TTP dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 76,58 € cena spolu
TTP dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 76,58 € cena spolu
TTP dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 76,58 € cena spolu
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 76,58 € cena spolu
TTP dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 76,58 € cena spolu
ostatné plochy dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 76,58 € cena spolu
TTP dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 76,58 € cena spolu
lesný pozemok dedičstvo 2008-12-04T00:00:00 32,41 € 0
orná pôda rozhodnutie OPÚ o schválení vykonania projektu pozemkových úprav 4.6.2012 29,68 € 0
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 20.09.2021 cena spolu 80 000 €
ostatná plocha kúpna zmluva 20.09.2021 cena spolu 80 000 €
rekreačná chata kúpna zmluva 20.09.2021 cena spolu 80 000 €
záhrada kúpna zmluva 07.01.2022 cena spolu 250 000 €
záhrada kúpna zmluva 07.01.2022 cena spolu 250 000 €
záhrada kúpna zmluva 07.01.2022 cena spolu 250 000 €
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 07.01.2022 cena spolu 250 000 €
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 07.01.2022 cena spolu 250 000 €
rodinný dom kúpna zmluva 07.01.2022 cena spolu 250 000 €
ostatná plocha kúpna zmluva 07.01.2022 cena spolu 250 000 €

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
vklad v peňažnom ústave sporenie 31.12.2022 16 750 €
DSS - Allianz Slovensko II. pilier sporenie 31.12.2022 44 670 €
auto - M1 - KIA Xcced - OMV kúpna zmluva 26.02.2020 21 978 € 21 978 €
motocykel Honda Forza kúpna zmluva 01.03.2022 5 390 € 5 390 €

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
úver 21.12.2021

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.