Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie

ŠÁNDOROVÁ IVETA, OPMI

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
Rodinný dom kúpna zmluva +svojpomocná výstavba 1993 - 1995 50 000 €
Byt kúpna zmluva 26.04.2007 40 000 €
Byt kúpna zmluva 04.02.2008 65 000 €
Orná pôda dedičské konanie 12.01.2023 1 171,8 €
Orná pôda dedičské konanie 12.01.2023 81,54 €
Orná pôda dedičské konanie 12.01.2023 428,22 €
Orná pôda dedičské konanie 12.01.2023 707,94 €
Orná pôda dedičské konanie 12.01.2023 963,9 €
Orná pôda dedičské konanie 12.01.2023 248,94 €
Orná pôda dedičské konanie 12.01.2023 829,98 €
Trvalý trávnatý porast dedičské konanie 12.01.2023 28,08 €
Trvalý trávnatý porast dedičské konanie 12.01.2023 70,44 €
Trvalý trávnatý porast dedičské konanie 12.01.2023 94,26 €
Orná pôda dedičské konanie 12.01.2023 3,36 €
Orná pôda dedičské konanie 12.01.2023 6,72 €
Orná pôda dedičské konanie 12.01.2023 15 €

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
Mazda CX 7 Kúpa 22.12.2010 33 300 €
Mercedes GLC 250 Kúpa 19.06.2017 53 000 €

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
vklady v peňažnom ústave dar 2000 33 600 USD
vklady v peňažnom ústave úspory z platu + dar 31.12.2023 124 000 €

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.