Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie

Surkošová Andrea, KPBA

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
Záhrady dedenie 26.06.2017 - -
Zastavané plochy a nádvoria dedenie 26.06.2017 - -
Zastavané plochy a nádvoria dedenie 26.06.2017 - -
Rodinný dom dedenie 26.06.2017 29.250 29.250 za bod 1. - 4.
Zastavané plochy a nádvoria dedenie 26.06.2017 - -
Rodinný dom dedenie 26.06.2017 9.075 9.075 za bod 5. - 6.
Zastavaná plocha a nádvorie (parkovacie miesto) kúpa 09.10.2020 4.500 4.500
Byt, spoločné časti a zariadenia domu, spoluvlastnícky podiel na pozemkoch kúpa 26.11.2020 72.460 72.460
Zastavaná plocha a nádvorie (parkovacie miesto) kúpa 22.06.2022 3.500 3.500
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 22.06.2022 - -
Byt, spoločné časti a zariadenia domu, spoluvlastnícky podiel na pozemkoch kúpa 22.06.2022 53.115 53.115 za bod 10. - 11.

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
Peňažné prostriedky úspory 2023 38.477 38.477

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.