Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie

Oravec Tomáš, OPMA

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
2 izbový byt kúpa 15.2.2019 98000 9800
3 izbový byt dedičstvo 15.2.2021 100000 100000
2 izbový byt kúpa 31.5.2022 130000 105000
2 izbový byt kúpa 22.11.2021 85000 85000
orná pôda dedičstvo 15.2.2021 2884,68 2884,68
trvalý trávny porast dedičstvo 15.2.2021 2282,06 2282,06
garáž dedičstvo 15.2.2021 10.000 10.000
lesný pozemok dedičstvo 15.2.2021 1434,50 1434,50
záhrada dedičstvo 15.2.2021 1000 1000
trvalý trávnatý porast dedičstvo 15.2.2021 1484,28 1428,28
orná pôda dedičstvo 15.2.2021 741,06 741,06
trvalý trávny porast dedičstvo 15.2.2021 308,58 308,58
vodná plocha dedičstvo 15.2.2021 201,55 201,55
orná pôda dedičstvo 15.2.2021 499,10 499,10
trvalý trávny porast dedičstvo 15.2.2021 36,79 36,79
orná pôda dedičstvo 15.2.2021 1436,58 1436,58
orná pôda dedičstvo 15.2.2021 1352,86 1352,86
orná pôda dedičstvo 15.2.2021 1797,68 1797,68
lesný pozemok dedičstvo 15.2.2021 344,25 344,25
lesný pozemok dedičstvo 15.2.2021 42,48 42,48
lesný pozemok dedičstvo 15.2.2021 128,85 128,85

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
osobné motorvé vozidlo Seat Ateca kúpa 15.12.2023 23900 23900

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
osobný a sporiaci účet sporenie a dedičstvo od 1998 9000

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
hypoterárny úver 7.6.2022

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.