Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie

Kokošková Zuzana, OPPK

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
Byt darovacia zmluva V2735/2009 15.04.2010 80000,- EUR
orná pôda kúpa 08.11.2013 52000,- EUR
parcela kúpna zmluva V-7735/17 20.10.2017 2000,- EUR
parcela kúpna zmluva 20.10.2017 3600,-
parcela kúpna zmluva V-1047/17 zo dňa 05.04.2018 05.04.2018 10320,7,- EUR
parcela kúpna zmluva V 108/2021 16.02.2021 1200,- EUR
parcela kúpna zmluva V 108/2021 16.02.2021 1200,- EUR
byt

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
bežný účet a jeho podúčty úspory z výplaty, invalidného dôchodku, úver k 31.12.2023 46 900
záložné právo k nehnuteľnosti na LV. č. 7863 KÚ Pezinok zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 001/442829/22-001/000 06.09.2022
zmluva o dielo zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva 16.06.2022 165.819,- EUR

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver č. 001/442829/22-001/000 06.09.2022
Hypotekárny úver č. 2008001210 2010

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.