Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie

Hruška Milan , OPVK

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
orná pôda Kúpna zmluva 6.9.2013 50 Eur
trvalé trávnaté porasty Kúpna zmluva 6.9.2013 50 Eur
lesné pozemky Kúpna zmluva 6.9.2013 50Eur
lesné pozemky Kúpna zmluva 6.9.2013 50 Eur
orná pôda Kúpna zmluva 6.9.2013 50 Eur
lesné pozemky Kúpna zmluva 6.9.2013 50 Eur
byt, zastav. plocha a nádvoria Zmluva o prevode vlastníctva bytu 12.6.2019 21500 Eur 21500 Eur
orná pôda, TTP, záhrada, ZPN, ostatná plocha Kúpna zmluva 28.9.2021 19500 Eur 19500 Eur
orná pôda, TTP, lesný pozemok kúpna zmluva 3.6.2022 500 500
orná pôda kúpna zmluva 3.6.2022 500 500
stavba - chata Kúpna zmluva 9.10.2023 25 000 Eur 25 000 Eur

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
OMV - VW Passat kúpna zmluva 10.3.2022 10500 10500

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
investičný fond zmluva o investovaní 10.8.2022 9219,21 Eur 7968,92 Eur + poplatky

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

popis veci dátum nadobudnutia cena obvyklá
úspory od 2015 19 000 Eur
doplnkové dôchodkové sporenie 18.1.2013 2881,75
zbrane od 2007 6500

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
dlh z kúpnej ceny chaty 8.9.2023

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.