Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie

Draľová Jana, GP

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 34,80 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 4,05 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 21,06 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 89,40 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 115,32 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 19,60 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 2,65 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 35,54 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 27,06 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 105,24 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 96,31 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 123,62 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 10,05 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 45,28 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 200,40 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 55,84 € -
lesné pozemky darovacia zmluva 07.06.2016 398,43 € -
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 9,50 € -
lesné pozemky darovacia zmluva 07.06.2016 1.613,88 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 20,00 € -
lesné pozemky darovacia zmluva 07.06.2016 26,91 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 23,13 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 125,21 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 169,46 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 71,67 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 84,- € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 11,35 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 22,32 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 29,90 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 53,47 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 156,21 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 215,15 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 102,35 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 318,80 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 2,88 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 225,94 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 219,63 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 43,11 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 3,- € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 167,15 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 135,75 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 271,49 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 347,62 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 5,17 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 284,41 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 335,89 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 420,36 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 352,78 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 261,56 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 358,94 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 100,17 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 138,73 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 181,06 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 54,46 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 254,40 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 601,82 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 614,74 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 183,05 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 254,12 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 45,71 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 20,05 € -
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 18,77 € -
ostatné plochy darovacia zmluva 07.06.2016 57,- € -
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 7,76 € -
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 24,49 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 270,72 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 24,92 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 237,92 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 123,61 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 117,69 € -
lesné pozemky darovacia zmluva 07.06.2016 1.713,51 € -
lesné pozemky darovacia zmluva 07.06.2016 136,80 € -
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 07.06.2016 1,- € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 35,70 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 257,38 € -
orná pôda darovacia zmluva 07.06.2016 17,42 € -
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 0,28 € -
ostatná plocha darovacia zmluva 07.06.2016 4,50 € -
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 0,08 € -
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 0,60 € -
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 0,09 € -
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 0,24 € -
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 0,03 € -
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 0,05 € -
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 07.06.2016 1,11 € -
orná pôda kúpna zmluva 27.01.2023 28.000,- € 28.000,-€

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
osobné motorové vozidlo OPEL ASTRA kúpna zmluva 31.08.2022 2.520 eur 2.520 eur

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
peniaze na termínovanom účte darovanie, sporenie - - 16.154,66 Eur
účet v banke príjmy z výkonu funkcie, sporenie - - pribl. 50.000,- Eur
investície sporenie, II. a III. pilier - - 35.842,98,- Eur
vklad v peňažnom ústave svadobné dary 20.08.2021 - 19.872,- Eur

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

 

 

 

Príloha č. 1 k majetkovému priznaniu

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia
byt kúpna zmluva 14.11.2018

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
vklady v peňažných ústavoch príjmy z výkonu funkcie, sporenie, investície, dar - 50.409,59 eur 50.409,59 eur
vklad v peňažnom ústave svadobné dary 20.08.2021 19.872 eur

 

Záväzkové vzťahy

druh záväzku dátum nadobudnutia
úver na bývanie 28.09.2018