Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie

Masár Ladislav, USPGP

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
garážové státie-spoluvlastnícky podiel na pozemku kúpna zmluva 2011-02-09T00:00:00 8.200,-eur
byt kúpna zmluva 2017-10-30 238.000,-eur
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2017-10-30 spolu s bytom v bode 3
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 2017-10-30 spolu sbytom v bode 3
rodinný dom kúpna zmluva 29.11.2022 - 169.900,-eur
záhrada kúpna zmluva 29.11.2022 - spolu s domom v bode 5
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 29.11.2022 - spolu s domom v bode 5
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 06.02.2023 - 400,-eur
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 21.08.2023 5.000,-eur 5.000,-eur
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 21.08.2023 18.819,- eur 18.819,-eur
zastavaná plocha a nádvorie + záhrada kúpna zmluva 29.09.2023 10.000,-eur 10.000,- eur
rodinný dom kúpna zmluva 21.08.2023 18.819,- eur 18.819,- eur
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 18.01.2024 14.627,-eur 14.627,- eur
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 18.01.2024 14.627,-eur 14.627,-eur

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
vklad v peňažnom ústave úspory 31.12.2023 1.900,-eur 1.944,-eur
vklad v peňažnom ústave úspory 31.12.2023 855,-eur 855,-eur
vklad v peňažnom ústave úspory 31.12.2023 2.000,- 2000,-eur
cenné papiere kúpa 2021-2023 5.816,- 5.816,-eur
cenné papiere kúpa 2022-2023 11.336,- 11.336,- eur

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 02.10.2017
hypotekárny úver 07.11.2022

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.