Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie

Vychovalá Miroslava, GP

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
rodinný dom kúpa+záložné právo banky-hypotekármy úver 20.05.2010 100000e
byt+spoluvl. podiel na spoloč.častiach a pozemku dar 10.12.2010 - 39832e
rekreačná chata dar 07.10.2010 29874e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 73e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 22e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 58e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 31e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 299e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 30e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 6e
spoločné nehnuuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 2e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 2e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 1e
urbárske humno dedičstvo 29.05.2018 1e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 87e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 83e
spoločné nehnuteľnosti dedičstvo 29.05.2018 1e
orná pôda dedičstvo 29.05.2018 1e
orná pôda dedičstvo 29.05.2018 41e
trvalé trávne porasty dedičstvo 29.05.2018 6e
orná pôda dedičstvo 29.05.2018 52e
orná pôda dedičstvo 29.05.2018 52e
rodinný dom+zast.plocha a nádvorie+záhrada kúpa+záložné právo banky-hypotekárny úver 21.02.2023 130000e 130000e

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
finančné prostriedky úspory z platu, zrušenie sporiacich účtov, poskytnuté rod.prísl. 20.02.2015,01.-31.12.2022,01.-31.12.2023 12.840e 12.840e

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
podielové fondy investície 30.06.2019, 13.11.2019-31.12.2023 48.443e 48.443e
sporenie sporenie 10.03.2020-31.12.2023 19.629e 19.629e

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
hypotekárny úver 20.05.2010
hypotekárny úver 09.12.2022

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.