Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie

Lénárt Tibor, KPNR

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
orná pôda kúpna zmluva 20.11.2008 8300 € 250.000 SK
orná pôda kúpna zmluva 20.11.2008 8300 € 250.000 SK
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcely 30.07.2013
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcely 30.07.2013
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcely 30.07.2013
zastavané plochy a nádvoria odčlenenie z parcley 30.07.2013
prístrešok na garáž výstavba 23.07.2013 5200 € 5200 €
rodinný dom výstavba 23.07.2013 132000 132000 €
rodinný dom výstavba 23.07.2013 132000 € 132000 €
trvalé trávnaté porasty darovanie 11.02.2015 36380 € -
zastavané plochy a nádvoria darovanie 11.02.2015 79360 € -
vodné plochy darovanie 11.02.2015 159845,18 € -
vodné plochy darovanie 11.02.2015 7532 € -
vodné plochy darovanie 11.02.2015 13826,6 € -
vodné plochy darovanie 11.02.2015 20804,46 € -
vodné plochy darovanie 11.02.2015 1388,04 € -
zastavané plochy a nádvoria darovanie 11.02.2015 33021,225 € -
vodné plochy darovanie 11.02.2015 4729,02 € -
trvalé trávnaté porasty darovanie 11.02.2015 3660 € -
vodné plochy darovanie 11.02.2015 7.510,48 € -
ostatné plochy darovanie 11.02.2015 12174.61 € -
ostatné plochy darovanie 11.02.2015 6300 € -
trvalé trávnaté porasty darovanie 11.02.2015 31600 € -
orná pôda darovanie 11.02.2015 74540 € -
ostatné plochy darovanie 11.02.2015 202149,41€ -
trvalé trávnaté porasty darovanie 11.02.2015 19660 € -
zastavané plochy a nádvoria darovanie 11.02.2015 26699,41 € -
zastavané plochy a nádvoria darovanie 11.02.2015 4407,873 € -
orná pôda darovanie 11.02.2015 780 € -
orná pôda darovanie 11.02.2015 780 € -
orná pôda darovanie 11.02.2015 2060 € -
orná pôda darovanie 11.02.205 74520 € -
trvalé trávnaté porasty darovanie 11.02.2015 3640 € -
orná pôda darovanie 11.02.2015 9100 € -
trvalé trávnaté porasty darovanie 11.02.2015 17980 € -
trvalé trávnaté porasty darovanie 11.02.2015 48440 € -
trvalé trávnaté porasty darovanie 11.02.2015 30240 € -
zastavané plochy a nádvoria darovanie 11.02.2015 10940 € -
zastavané plochy a nádvoria darovanie 11.02.2015 10940 € -
zastavané plochy a nádvoria darovanie 11.02.2015 15870 € -
zastavané plochy a nádvoria darovanie 11.02.2015 7800 € -
orná pôda darovanie 11.02.2015 223,33 € -
orná pôda darovanie 11.02.2015 343,33 € -
orná pôda darovanie 11.02.2015 102,610 € -
orná pôda darovanie 11.02.2015 440,48 € -
orná pôda darovanie 11.02.2015 8898,33 € -
orná pôda darovanie 11.02.2015 2060 € -
trvalé trávne porasty darovanie 11.02.2015 53583,33€ -
ostatné plochy darovanie 11.02.2015 6691,66 € -
trvalé trávne porasty darovanie 11.02.2015 168583,33€ -
byt kúpna zmluva 09.09.2021 155500 € 155500 €
garázové stojisko kúpna zmluva 09.09.2021 21000 € 21000 €

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
Mercedes Benz GLC 220 CDI darovacia zmluva 10.11.2020 24000 0
interierové hodiny ATMOS darovanie 15.03.2019 6800 6800
kuchynská linka kúpna zmluva 03.12.2021 11290 11290
obývacia stena kúpna zmluva 01.10.2023 7056,90 7056,90

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
osobný dôchodkový účet II. pilier - dôchodkové sporenie zo zákona 31.12.2023 48404,39 40328,57
osobný účet dôchodkových dávok III. pilier - doplnkové dôchodkové sporenie 31.12.2023 2553,96 2553,96
SK8211000000002616398458 zárobok do 31.12.2023 10403,39 10403,39
SK5411000000003014058901 úspora zo zárobku do 31.12.2023 6053,93 6053,93

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

popis veci dátum nadobudnutia cena obvyklá
zariadenie bytu (obývacia stena, stôl, stoličkami, postele, skrine, písací stôl, chladnička) roky 2021 až 2023 19000

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.