Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie

Servická Lenka, OPLV

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
rozostavaný rodinný dom vytvorenie veci marec 2019-súčasnosť 110.000,- eur 110.000,- eur
byt vrátane priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a na príslušenstve dedenie 22.09.2019 70.000,- eur
orná pôda dedenie 22.09.2019 2.897,14 eur
orná pôda dedenie 22.09.2019 1.542,86 eur
orná pôda dedenie 22.09.2019 9.456,- eur
orná pôda dedenie 22.09.2019 680,- eur
orná pôda dedenie 22.09.2019 2.434,29 eur
trvalý trávny porast dedenie 22.09.2019 439,60 eur
trvalý trávny porast dedenie 22.09.2019 485,- eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 610,96 eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 69,44 eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 180,32 eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 244,72 eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 3.766,- eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 2.730,56 eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 313,60 eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 152,88 eur
lesný pozemok dedenie 22.09.2019 502,88 eur
trvalý trávny porast dedenie 22.09.2019 5,40 eur
trvalý trávny porast dedenie 22.09.2019 15,- eur
trvalý trávny porast dedenie 15.07.2021 903,40 eur
trvalý trávny porast dedenie 15.07.2021 205,40 eur
orná pôda dedenie 15.07.2021 764,80 eur
trvalý trávny porast dedenie 15.07.2021 621,- eur
trvalý trávny porast dedenie 15.07.2021 244,40 eur
trvalý trávny porast dedenie 15.07.2021 670,60 eur
orná pôda dedenie 15.07.2021 1.030,60 eur

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
úspory Slovenska sporiteľňa, a.s. zmluvy (sporenie + osobný účet) 16.09.2008, 14.06.2017 27.400,- eur 27.400,- eur
stavebné sporenie Slovenská sporiteľňa, a.s. zmluva 28.02.2012 5.189,- eur 5.189,- eur
doplnkové dôchodkové sporenie NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. zmluva 25.05.2015 2.906,16 eur 2.906,16 eur
starobné dôchodkové sporenie NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. zmluva 09.06.2015 14.096,99 eur 14.096,99 eur
vysporiadanie podielového spoluvlastníctva (zastavaná plocha a nádvorie, záhrada zapísané na liste vlastníctva č. 501, k. ú. Kamienka, okres Stará Ľubovňa, parcely č. 539, 541 nadobudnuté dedením dňa 22.09.2019) zmluva 10.08.2020 2.666,66 eur 2.666,66 eur
vysporiadanie podielového spoluvlastníctva (zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, rodinný dom súp. č. 163 zapísané na liste vlastníctva č. 8, k. ú. Kamienka, okres Stará Ľubovňa, parcely č. 59, 60 nadobudnuté dedením dňa 22.09.2019) zmluva 10.02.2022 814,58 eur 814,58 eur

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.