Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie

Škvára Michal, OPNZ

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
Rodinný dom kúpna zmluva 2007-03-23T00:00:00 1.900.000 SK
pozemok- zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2007-03-23T00:00:00 cena spolu s domom
pozemok-záhrady kúpna zmluva 2009-12-03T00:00:00 1.210 Eur

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
Škoda RApid Space back kúpna zmluva 22.6.2016 14.400 Eur 14.400
škoda Kodiaq kúpna zmluva 19.10.2020 33.990 Eur 33.900
motorový čln kúpna zmluva september 2021 8130,-Eur 8130,- Eur

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
peňažné prostriedky úspory spolu do konca roku 2023 66.770,-Eur 66.770,-Eur

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.