Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie

Orbanová Michaela, KPNR

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
rodinný dom dedením 21.9.2004
záhrady dedením 21.9.2004
záhrady dedením 21.9.2004 cena za LV 785 celkom 700.000 Sk
orná pôda dedením a darovaním 21.9.2004 a 2007 8.300 Sk z dedičského r. a z dar. zmluvy 12,26 Sk/m2
orná pôda dedením a darovaním 21.9.2004 a 2007
orná pôda dedením a darovaním 21.9.2004 a 2007
orná pôda dedením a darovaním 21.9.2004 a 2007
orná pôda dedením a darovaním 21.9.2004 a 2007
orná pôda dedením a darovaním 21.9.2004 a 2007 30,- centov/m2 0,-
trvalé trávne porasty dedením a darovaním 21.9.2004 a 2007
trvalé trávne porasty dedením a darovaním 21.9.2004 a 2007
trvalé trávne porasty dedením a darovaním 21.9.2004 a 2007
trvalé trávne porasty dedením a darovaním 21.9.2004 a 2007 30,- centov/m2 0,-
vodné plochy dedením a darovaním 21.9.2004 a 2007 30,- centov/m2 0,-
trvalé trávne porasty dedením a darovaním 21.9.2004 a 2007 30,- centov/m2 0,-
trvalé trávne porasty dedením a darovaním 21.9.2004 a 2007
trvalé trávne porasty dedením a darovaním 21.9.2004 a 2007 30,- centov/m2 0,-
trvalé trávne porasty dedením a darovaním 21.9.2004 a 2007 30,- centov/m2 0,-
trvalé trávne porasty dedením a darovaním 21.9.2004 a 2007
orná pôda dedením a darovaním 21.9.2004 a 2007 30,- centov/m2 0,-
orná pôda dedením a darovaním 21.9.2004 a 2007 30,- centov/m2 0,-
orná pôda dedením a darovaním 21.9.2004 a 2007 30,- centov/m2 0,-
trvalé trávne porasty dedením a darovaním 21.9.2004 a 2007 30,- centov/m2 0,-
orná pôda dedením a darovaním 21.9.2004 a 2007 30,- centov/m2 0,-
trvalé trávne porasty dedením a darovaním 21.9.2004 a 2007 30,- centov/m2 0,-
trvalé trávne porasty dedením a darovaním 21.9.2004 a 2007 30,- centov/m2 0,-
orná pôda dedením a darovaním 21.9.2004 a 2007 30,- centov/m2 0-
orná pôda dedením a darovaním 21.9.2004 a 2007 30,- centov/m2 0,-
orná pôda dedením a darovaním 21.9.2004 a 2007 30,- centov/m2 0,-
orná pôda dedením a darovaním 21.9.2004 a 2007 30,- centov/m2 0,-
orná pôda dedením 21.9.2004
orná pôda dedením 21.9.2004
orná pôda dedením 21.9.2004
orná pôda dedením 21.9.2004
oráčina dedením 21.9.2004
oráčina dedením 21.9.2004 30,- centov/m2 0,-
oráčina dedením 21.9.2004 30,- centov/m2 0,-
oráčina dedením 21.9.2004 30,- centov/m2 0,-
roľa dedením 21.9.2004 30,- centov/m2 0,-
roľa dedením 21.9.2004
roľa dedením 21.9.2004
lúka dedením 21.9.2004
roľa dedením 21.9.2004
roľa dedením 21.9.2004
lúka dedením 21.9.2004
roľa dedením 21.9.2004
roľa dedením 21.9.2004
roľa dedením 21.9.2004
roľa dedením 21.9.2004
roľa dedením 21.9.2004
roľa dedením 21.9.2004
roľa dedením 21.9.2004
roľa dedením 21.9.2004
roľa dedením 21.9.2004 30,- centov/m2 0,-
roľa dedením 21.9.2004
lúka dedením 21.9.2004 30,- centov/m2 0,-
roľa dedením 21.9.2004
roľa dedením 21.9.2004
roľa dedením 21.9.2004
roľa dedením 21.9.2004
roľa dedením 21.9.2004
roľa dedením 21.9.2004
roľa dedením 21.9.2004 30,- centov/m2 0,-
roľa dedením 21.9.2004 30,- centov/m2 0,-
lúka dedením 21.9.2004 30,- centov/m2 0,-
roľa dedením 21.9.2004 30,- centov/m2 0,-
roľa dedením 21.9.2004 30,- centov/m2 0,-
roľa dedením 21.9.2004 30,- centov/m2 0,-
lúka dedením 21.9.2004 30,- centov/m2 0,-
roľa dedením 21.9.2004 30,- centov/m2 0,-
roľa dedením 21.9.2004 30,- centov/m2 0,-
roľa dedením 21.9.2004 30,- centov/m2 0,-
roľa dedením 21.9.2004 30,- centov/m2 0,-
lúka dedením 21.9.2004 30,- centov/m2 0,-
roľa dedením 21.9.2004 30,- centov/m2 0,-
roľa dedením 21.9.2004 30,- centov/m2 0,-
roľa dedením 21.9.2004 30,- centov/m2 0,-
lúka dedením 21.9.2004 30,- centov/m2 0,-
roľa dedením 21.9.2004 30,- centov/m2 0,-
roľa dedením 21.9.2004 cena spolu za všetky v KÚ Šurany z dedičského roz. 140.380 Sk 0,-
orná pôda dedením a darovaním 21.9.2004 a 2007
orná pôda darovaním 2007 cena spolu za všetky v KÚ Bodzianske Lúky 74.598 Sk z dedičkého rozhodnutia a z darovacej zmluvy 25,75 Sk/m2
orná pôda dedením 28.01.2019 0,85 E/m2 0,-
zastavaná plocha dedením 21.09.2004 cena za LV 785 celkom 700.000 Sk 0,-
orná pôda dedenie, dar 2004 30,- centov/m2 0,-
TTP dedenie, dar 2007 30,- centov/m2 0,-
orná pôda dedenie, dar 2004 a 2007 30,- centov/m2 0,-
lúka dedenie 2002 30,- centov/m2 0,-
TTP reštitúcia 2011 30,- centov/m2 0,-
TTP reštitúcia 2011 30,- centov/m2 0,-
TTP reštitúcia 2023 30,- centov/m2 0,-
TTP reštitúcia 2023 30,- centov/m2 0,-
TTP reštitúcia 2023 30,- centov/m2 0,-
pôda dedenie, dar 2007 30,- centov/m2 0,-
pôda dar 2007 30,- centov/m2 0,-

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
osobné motorové vozidlo kúpa 25.09.2023 40.750,- Eur 40.750,- Eur
peniaze úspory z platu 31.12.2023 11.000,- Eur 11.000,- Eur,-
osobné motorové vozidlo kúpa 06.12.2011 21.000,- Eur 21.000,- Eur

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
pôžička 22.09.2023

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

 

Príjmy a iné pôžitky

popis príjmy
nájomné za pôdu cca 380,-Eur