Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie

Jarabinský Jaroslav, OPSL

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
rodinný dom výstavba 2019 180000 180000
garáž výstavba 2019 20000 20000
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 2021 34,29 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 184,16 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 9,50 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 95,11 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 2,31 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 5,98 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 2,42 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 1,73 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,04 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,99 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,08 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,14 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,39 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,57 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,10 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 1,08 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,12 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,53 0,00
záhrada darovacia zmluva 2021 0,0096 0,00
záhrada darovacia zmluva 2021 0,01 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 475,2 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 575,2 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 163,68 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 292,8 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,21 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 225,6 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 53,44 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 286,24 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 59,76 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,14 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 2,94 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 6,35 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 7,59 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 3,48 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,62 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,72 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 19,43 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 9,76 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,35 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 22,44 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,65 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,012 0,0
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 1,065 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 15,46 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 39,24 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 11,66 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,87 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 41,32 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 2,68 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 16,00 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 2,42 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 11,30 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 20,90 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 8,42 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 23,90 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 1,86 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 8,34 0,00
trvalý trávny porat darovacia zmluva 2021 3,47 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 4,09 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 14,31 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,55 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 5,85 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 54,36 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 39,2 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 4,22 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,30 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,01 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 16,94 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 21,60 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 24,68 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 5,88 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 12,70 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 5,90 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 20,98 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 21,2 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 88,70 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 13,76 0,00
ovocný sad darovacia zmluva 2021 0,24 0,00
ovocný sad darovacia zmluva 2021 0,36 0,00
ovocný sad darovacia zmluva 2021 0,87 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 5,90 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 12,98 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 17,38 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 3,24 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 2,8 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 85,08 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 5,62 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 4,04 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 24,36 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 30,62 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 20,66 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,35 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 4,41 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 13,53 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 19,8 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 16,98 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 1,86 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 2,52 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 2,57 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 3,65 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 7,29 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,99 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 72,47 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 19,12 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,37 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,43 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,31 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,28 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,22 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,01 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,02 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,03 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 8,24 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 6,68 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 3,12 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 2,57 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 2,08 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 10,98 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 6,34 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,56 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,60 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 6,22 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 4,61 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 8,26 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,40 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,72 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 3,52 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 9,40 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 3,92 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 1,67 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 8,35 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,65 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,80 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 2,49 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 4,29 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 6,65 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 1,61 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,78 0,00
trvalý trávny porast; darovacia zmluva 2021 0,66 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,04 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 207,44 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 241,52 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 25,28 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 83,6 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 168,72 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 124,8 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,16 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 21,12 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 117,52 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 19,12 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 145,68 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 114,56 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 109,2 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 30,88 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,4 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 80,80 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 30,96 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 37,5 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 8,49 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 70,88 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 59,20 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 9,81 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 9,95 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 54,08 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 58,00 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 46,16 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 47,94 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 10,47 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 11,47 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 27,92 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 61,44 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 22,82 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 67,91 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 54,14 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 91,41 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 85,04 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 109,10 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,02 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,03 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,78 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,90 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 4,37 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,05 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 47,09 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 58,41 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,52 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,47 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,58 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,15 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,61 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,46 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,09 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,27 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,27 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,09 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,35 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,23 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,05 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,36 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,07 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,34 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,18 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,15 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 2,25 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,03 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,005 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,004 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,002 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,05 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,25 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,02 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,003 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,35 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,12 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,69 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,41 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,25 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,20 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,36 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,24 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,004 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,72 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,50 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,24 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,58 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 0,12 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,2 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,003 0,00
záhrada darovacia zmluva 2021 0,95 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 4,58 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,16 0,00
ostatná plocha darovacia zmluva 2021 0,009 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,45 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 1,16 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 1,08 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,80 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 2,96 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,09 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,31 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,06 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,55 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,46 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,16 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 2,03 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 30,41 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 5,26 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 2,30 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 1,25 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 26,06 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 20,01 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 10,04 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 4,94 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,92 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 6,22 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 3,24 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 64,23 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,68 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 10,14 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 1,75 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,77 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,42 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 8,69 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 6,67 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 3,35 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 1,64 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,31 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 2,07 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 1,08 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 21,39 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 22,68 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 26,55 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 8,85 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 22,51 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 10,45 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,42 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 2,88 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 27,19 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,71 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,72 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,63 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 1,22 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 21,26 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 2,67 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 3,72 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 8,83 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 2,94 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2021 2,51 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 32,75 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 3,00 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 1,68 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 9,00 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 5,04 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 3,24 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,94 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 3,26 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 1,11 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 3,54 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 9,19 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,08 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 2,69 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,07 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 2,78 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,72 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 10,8 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,58 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,31 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,64 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,44 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 1,36 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,06 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,42 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,24 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,53 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 1,41 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,34 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,03 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,87 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,04 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,31 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,61 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,02 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,37 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,78 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 577,08 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 435,12 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 813,96 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 116,28 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 472,92 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 3,34 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 13,31 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 13,06 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 1389,99 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 317,52 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 551,25 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,17 0,00
trvalý trávny porast darovacia zmluva 2021 0,25 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 0,13 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 220,00 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 72,84 0,00
orná pôda darovacia zmluva 2021 30,6 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 125,9 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 68,00 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 31,10 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 29,2 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 67,7 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 253,3 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 97,0 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 176,10 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 131,30 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 13,80 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 20,9 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 29,7 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 12,5 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 20,9 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 21,4 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 56,8 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 16,1 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 261,2 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 3,2 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 8,3 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 39,4 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 83,1 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 5,8 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,7 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 5,3 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,02 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 53,8 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 161,5 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 122,8 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,65 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 2,3 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 297,6 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 501,3 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 488,4 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 222,4 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 284,8 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 12,0 0,00
lesný pozemok darovacia zmuva 2022 9,0 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 0,9 0,00
lesný pozemok darovacia zmluva 2022 8,0 0,00
byt kúpna zmluva 10.11.2022 122900,00 122900,0

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
peniaze úspory z platu 31.12.2023 1866,79 1866,79
peniaze darovacia zmluva 31.12.2023 1985,06 1985,06
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 6/2017 19201,00 19201,00
peniaze úspory z platu 31.12.2023 394,59 394,59
peniaze úspory z platu 31.12.2023 1018,22 1018,22

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
pôžička 11/2022

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.