Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie

Sány Ľubomír, OPPD

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
garáž kúpa 2004-05-04 77645,25 Sk (2577,35 €)
pozemok - zastavaná plocha kúpa 2004-05-04 2354,75 Sk (78,16 €)
trojizbový byt kúpa 2014-11-26 83167,38 €
nebytový priestor - garáž kúpa 2014-11-26 10906,45 €
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku kúpa 2014-11-26
pozemok - zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2013-05-16 242,10 €
trojizbový byt osvedčenie o dedičstve 11D 100/2015 z 31.3.2016, právoplatné 16.4.2016 2016-04-16 6666,67 €
pozemky - ostatná plocha, zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2014-11-26 847,07 €
jednoizbový byt kúpa 2020-07-07 70000 €

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
osobné motorové vozidlo kúpa 2009-04-29 18875 €

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
peniaze PSS - č. zmluvy: 1107898003 úspory z platu 2023-12-31 1102,71 € 1102,71 €
peniaze Uniqa - č. zmluvy: 1400174223 úspory z platu 2023-12-31 9891,71 € 9891,71 €
peniaze - bežný účet Unicredit - č. účtu: SK8511110000001446284006 úspory z platu 2023-12-31 6280,32 € 6280,32 €
peniaze - FINAX, č. účtu: 1020039302 úspory z platu 2023-12-31 30405,58 € 30405,58 €
peniaze Uniqa Tempo - č. účtu 7800196854 úspory z platu 2023-12-31 24925,79 € 24925,79 €
peniaze - FINAX, č. účtu: 1020039303 úspory z platu 2023-12-31 11036,27 € 11036,27 €
peniaze - FINAX, č. účtu: 1020039304 úspory z platu 2023-12-31 10467,54 € 10467,54 €

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
úver na bývanie, hypotéka 2020-05-12

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.