Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie

KOVÁČIK Jozef, OPPD

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
pozemok/zastavané plochy a nádvoria dedenie 19.01.2000 785,29 Sk
pozemok/zastavané plochy a nádvoria dedenie 19.01.2000 289,31 Sk
pozemok/zastavané plochy a nádvoria dedenie 19.01.2000 917,52 Sk
rodinný dom dedenie 19.01.2000 8721,75 Sk
pozemok/zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 14.08.2008 15518,25 Sk
pozemok/zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 14.08.2008 5717,25 Sk
pozemok/zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 14.08.2008 18131,85 Sk
rodinný dom darovacia zmluva 14.08.2008 172354,84 Sk
pozemok/zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 14.08.2008 38090,25 Sk
pozemok/zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 14.08.2008 14033,25 Sk
pozemok/zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 14.08.2008 44505,45 Sk
rodinný dom kúpna zmluva 14.08.2008 423052,80 Sk
pozemok/zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 28.02.2006 4108,- Sk
byt kúpna zmluva 28.02.2006 15585,- Sk
garáž vytvorenie 19.01.2014 5000,- Eur 5000,- Eur
záhradný domček vytvorenie 01.10.2020 24000,- Eur 24000,- Eur
pozemok/zastavaná plocha a nádvorie dedenie 19.01.2000 360,57 Sk
pozemok/zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 14.08.2008 7125,73 Sk
pozemok/zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 14.08.2008 140146,46 Sk
pozemok/záhrada dedenie 19.01.2000 2510,58 Sk
pozemok/záhrada darovacia zmluva 14.08.2008 49612,64 Sk
pozemok/záhrada kúpna zmluva 14.08.2008 121776,49 Sk 121776,49 Sk
pozemok/ zastavaná plocha a nádvorie dedenie 19.01.2000 258,56 Sk
pozemok/zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 14.08.2008 519,61 Sk
pozemok/zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 14.08.2008 12541,76 Sk 12541,76 Sk
pozemok kúpna zmluva 21.01.2022 1,- Eur
byt kúpna zmluva 21.01.2022 55000,- Eur

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 19.01.2015 13500,- Eur 13500,- Eur

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
úver 29.12.2021
lízing 28.04.2023
pôžička 25.04.2023

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.