Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie

Hudecová Lucia, OPNM

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
Parcely reg. C: Rodinný dom a dvojgaráž, záhrada, zastavané plochy a nádvoria Darovacia zmluva z roku 2017 2017 50 000,- 0,-
Parcely re. C: Rodinný dom, záhrada Osvedčenie o dedičstve č. 13D 84/2006, D not 118/2006 2008 9 128,33 0,-
Parcely reg. C: orná pôda, zastavané plochy a nádvoria, pekáreň Osvedčenie o priebehu dobrovoľnej dražby N 169/2022 zo dňa 26.7.2022 2022 101 000,- 34 700,-

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
Peňažný vklad v Slovenská sporiteľňa, a.s. Príjem, výplata poistného plnenia 2004-2023 9 124,45 9 124,45

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.