Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie

Švirk Viktor, OPPP

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
1. Orná pôda Kúpna zmluva 06. 08. 2007 0,61 €
2. Trvalé trávnaté porasty Kúpna zmluva 28. 04. 2008 1991,63 €
3. Orná pôda Kúpna zmluva 28. 04. 2008 1991,63 €
4. Orná pôda Kúpna zmluva 28. 04. 2008 1991,63 €
5. Trvalý trávnatý porast Kúpna zmluva 03. 08. 2011 15,50 €
6. Lesný pozemok Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva 23. 02. 2009 10.000,00 € -
7. Trvalý trávnatý porast Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva 23. 02. 2009 20.000,00 € -
8. Lesný pozemok Kúpna zmluva 28. 04. 2008 995,82 €
9. Lesný pozemok Kúpna zmluva 28. 04. 2008 995,82 €
10. Lesný pozemok Kúpna zmluva 28. 04. 2008 995,82 €
11. Orná pôda Dohoda o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva 01. 06. 2020 30.000,00 €
12. Lesný pozemok Kúpna zmluva 28. 04. 2008 66,38 €
13. Lesný pozemok Kúpna zmluva 28. 04. 2008 66,38 €
14. Lesný pozemok Kúpna zmluva 28. 04. 2008 66,38 €
15. Byt Kúpna zmluva 16. 08. 2019 118.000,00 €
16. Nebytový priestor Kúpna zmluva 16. 08. 2019 118.000,00 €
17. Nebytový priestor Kúpna zmluva 16. 08. 2019 118.000,00 €
18. Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 16. 08. 2019 118.000,00 €
19. Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 16. 08. 2019 118.000,00 €
20. Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 16. 08. 2019 118.000,00 €
21. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16. 08. 2019 118.000,00 €
22. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16. 08. 2019 118.000,00 €
23. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16. 08. 2019 118.000,00 €
24. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16. 08. 2019 118.000,00 €
25. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16. 08. 2019 118.000,00 €
26. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16. 08. 2019 118.000,00 €
27. Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 16. 08. 2019 118.000,00 €
28. Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 16. 08. 2019 118.000,00 €
29. Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 16. 08. 2019 118.000,00 €
30. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16. 08. 2019 118.000,00 €
31. Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 16. 08. 2019 118.000,00 €
32. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16. 08. 2019 118.000,00 €
33. Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 16. 08. 2019 118.000,00 €
34. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16. 08. 2019 118.000,00 €
35. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16. 08. 2019 118.000,00 €
36. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16. 08. 2019 118.000,00 €
37. Ostatná plocha Kúpna zmluva 16. 08. 2019 118.000,00 €
38. Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 16. 08. 2019 118.000,00 €
39. Trvalý trávnatý porast Darovacia zmluva 16.12.2022 25.000,00

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
Zariadenie bytu Kúpna zmluva 16. 08. 2019 20.000,00 €

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
Úspory Funkčný plat, predaj nehnuteľností 2019-2023 cca 10.000,00 -

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
1. Hypotekárny úver 22.06.2022

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.