Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie

Regásková Jaroslava, OPSE

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
rodinný dom vysporiadanie BSM 2006 40.000 vrátane zast. plochy a záhrady
záhrada vysporiadanie BSM 2006 -
rodinný dom dedičstvo 1996 5.780 -
zastavané plochy vysporiadanie BSM 2006 -
orná pôda rozhodnutie o pozemkových úpravách 2015 192 -
lesné pozemky rozhodutie o pozemkových úpravách 2015 54 -
lesný pozemok dedičstvo 2018 31 -
lesný pozemok dedičstvo 2018 296 -
lesný pozemok dedičstvo 2018 9 -
orná pôda dedičstvo 2018 430 -
ostatná plocha dedičstvo 2018 126 -
orná pôda dedičstvo 2018 893 -
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2018 74 -
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2018 8 -
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2018 7 -
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2018 7 -
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2018 2 -
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2018 3 -
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2018 4 -
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2018 1 -
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2018 1 -
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2018 4 -
trvalý trávnatý porast dedičstvo 2018 6 -
lesný pozemok dedičstvo 2019 139 -
lesný pozemok dedičstvo 2019 62 -
rodinný dom dedičstvo 2020 12.500 -
zastavaná plocha dedičstvo 2020 1.397 -
zastavaná plocha dedíčstvo 2020 740 -
záhrada dedíčstvo 2020 558 -

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
peniaze úspory 31.12.2023 12.781 12.781
peniaze úspory 31.12.2023 9.206 9.206
vozidlo Audi Q5 úspory 01.02.2019 25.059 25.059
peniaze úspory 31.12.2023 1.077 1.077
peniaze úspory 31.12.2023 28.000 28.000

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
podielové listy dedičstvo 26.06.2020 19.639 10.540

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

popis veci dátum nadobudnutia cena obvyklá
životné poistenie 2015 5.045 €

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
pôžička 2001

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.