Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie

Prikryl Ondrej , OPPN

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
byt kúpna zmluva 30.11.2009 91.210 Eur 91.210 Eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.11.2009 súčasťou vyššie uvedenej ceny súčasťou vyššie uvedenej ceny
nebytový priestor - garáž zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru 18.01.2011 11.000 Eur 11.000 Eur
zastavané plochy a nádvoria zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru 18.01.2011 súčasťou vyššie uvedenej ceny súčasťou vyššie uvedenej ceny
byt kúpna zmluva 13.11.2017 110.000 Eur 110.000 Eur
pozemok - záhrady kúpna zmluva 13.11.2017 súčasťou vyššie uvedenej ceny súčasťou vyššie uvedenej ceny

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
zariadenie a zhodnotenie bytu - záhrady, list vlastníctva 4793, 12943 kúpna zmluva 2020 50.000 Eur 50.000 Eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 20.01.2019 25.000 Eur 25.000 Eur

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
peniaze - zmluva o úvere 07.06.2022
peniaze - zmluva o úvere 04.11.2022

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

 

Príjmy a iné pôžitky

popis príjmy
publicistická/literárna činnosť pre nakladateľstvo C.H.Beck, Michalská č. 9, 811 01 finančná hotovosť 518,40 Eur