Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie

Švaňová Janka, OPCA

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
zastavané plochy a nádvoria dar 18.8.1995 8134,10 eur spolu pre všetky nehnuteľnosti uvedené na LV 1720
zastavané plochy a nádvoria dar 14.3.2001
záhrady dar 18.8.1995
záhrady dar 14.3.2001
rodinný dom dar 18.8.1995 -
rodinný dom dar 14.3.2001
orná pôda dedičstvo D 617/99-43-Dnot 97/99 26.9.2001 47,47eur
orná pôda dedičstvo 26.9.2001 32,02 eur
orná pôda dedičstvo 26.9.2001 37,14 eur
orná pôda dedičstvo 26.9.2001 7,55 eur
orná pôda kúpna zmluva 29.10.2012 0 11010,00 eur spolu s parc. 4148/42
orná pôda kúpna zmluva 29.10.2012
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 12.9.2013 1,- € spolu s parcelou CKN 4148/60 a CKN 4148/61
ostatné plochy kúpna zmluva 12.9.2013
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 12.9.2013
orná pôda dedičstvo-9D/145/2015, D not. 182/2015 21.01.2016 35,10 eur
orná pôda dedičstvo 21.01.2016 14,26 eur
orná pôda dedičstvo 21.01.2016 32,37 eur
orná pôda dedičstvo 21.01.2016 120,00 eur
orná pôda dedičstvo 21.01.2016 40,85 eur
orná pôda dedičstvo 21.01.2016 95,96 eur
ostatné plochy dedičstvo 21.01.2016 70,76 eur
orná pôda dedičstvo 21.01.2016 25,20 eur
orná pôda dedičstvo 21.01.2016 14,56 eur
orná pôda dedičstvo 21.01.2016 13,33 eur
orná pôda dedičstvo 21.01,.2016 53,02 eur
orná pôda dedičstvo 21.01.2016 19,68 eur
orná pôda dedičstvo 21.01.2016 58,77 eur
orná pôda dedičstvo 21.01.2016 46,49 eur
orná pôda dedičstvo 21.01.2016 12,14 eur
orná pôda dedičstvo 21.01.2016 25,13 eur
orná pôda dedičstvo 21.01.2016 16,20 eur
ostatné plochy dedičstvo 21.01.2016 43,46 eur
ostatné plochy dedičstvo 21.01.2016 126,14 eur
orná pôda dedičstvo 21.01.2016 43,09 eur
ostatné plochy dedičstvo 21.01.2016 99,38 eur
orná pôda dedičstvo 21.01.2016 1498,47 eur
ostatné plochy dedičstvo 21.01.2016 376,04 eur
orná pôda dedičstvo 21.01.2016 47,46 eur
orná pôda dedičstvo 21.01.2016 32,02 eur
orná pôda dedičstvo 21.01.2016 37,14 eur
orná pôda dedičstvo 21.01.2016 7,55 eur
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 8,77 eur 0
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 3,57 eur 0
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 8,09 eur 0
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 30,00 eur 0
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 10,21 eur 0
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 25,67 eur 0
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 17,69 eur 0
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 6,30 eur 0
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 3,64 eur 0
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 6,13 eur 0
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 13,25 eur 0
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 4,92 eur 0
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 14,69 eur 0
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 11,62 eur 0
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 3,30 eur 0
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 6,28 eur 0
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 4,05 eur 0
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 10,87 eur 0
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 31,54 eur 0
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 10,77 eur 0
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 24,84 eur 0
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 52,21 eur 0
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 35,22 eur 0
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 111,78 eur 0
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 5583,42 eur 0
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 376,04 eur 0
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 40,85 eur 0
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 8,30 eur 0
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 287,37 eur 0
ostatné plochy osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 10716,99 eur 0
orná pôda osvedčenie vyhlásenia o vydržaní 2019 701,21 eur 0
ostatné plochy kúpna zmluva z 28.9.2022 2022 11120,--eur 11120,--
rozostavaná stavba bungalovu 7,5x9,5 m na par.cč.3567/197 kúpna zmluva 2022 124476,-- 124476,--
ostatné plochy kúpna zmluva 24.11.2023 3000,-eur 3000,- eur spolu s parc. č. 11055/12 a 11055/4
tvalé trávne porasty kúpna zmluva 24.11.2023 3000,-eur 3000,- spolu s parc. č. 11055/11 a 11055/4
ostatné plochy kúpna zmluva 24.11.2023 3000,- eur spolu s parc. č. 11055/11 a 11055/12

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
peniaze úspory z platu 31.12.2023 60000,-
peniaze úspory z platu 31.12.2023 24.684,41

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

popis veci dátum nadobudnutia cena obvyklá
stavebný materiál na chatku 31.12.2022 18 000,--

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.