Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie

Grenčíková Desana, OPRK

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 11.11.2004 1.017.471 darom
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 11.11.2004 3.740.855,00 darom
trvalý trávnatý porast, ostatná plocha darovacia zmluva 28.09.2021 1.448,04 darom

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
osobný automobil Mitsuboshi Outlander kúpna zmluva 01.04.2016 30.416,67 30.416,67
Toyota Rav4, rok výroby 2019 kúpna zmluva 09.11.2020 30.000,00 30.000,00

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
bežný účet - ČSOB úspory z platu od 6.7.2007 30.6574,21 30.574,21
bežný účet - ČSOB úspory z prenájmov nehnuteľností od 21.6.2004 20.993,21 20.993,21

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.