Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2011 a osvedčenie

Lénárt Tibor, OPNR

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
byt zmluva o výstave, zmluva o prevode práv a povinností, listina č. Star-41/2002 9.1.2002
nebytový priestor zmluva o výstavbe, zmluva o prevode práv a povinností, listina č. Star-41/2002 9.1.2002
bytový dom zmluva o výstavbe, zmluva o prevode práv a povinností, listina č. Star-41/2002 9.1.2002
bytový dom zmluva o výstavbe, zmluva o prevode práv a povinností, listina č.Star-41/2002 9.1.2002
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 11.11.2002
ostatné plochy kúpna zmluva 11.11.2002
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 11.11.2002
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 11.11.2002
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 11.11.2002
orná pôda kúpna zmluva 20.11.2008
orná pôda kúpna zmluva 20.11.2008

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
Mercedes Benz A 160 kúpna zmluva 25.06.2010
peniaze príjmy z prenájmu, úspora z platu, dar 31.12.2011

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.