Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2011 a osvedčenie

Ščerbák Štefan, OPPO

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
chalupa, záhrada, orná pôda darovanie 12. 9. 1994
záhrada dedenie 1. 1. 1996
orná pôda dedenie 1. 1. 1996
orná pôda dedenie 1. 1. 1996
lesné pozemky dedenie 1. 1. 1996
lesné pozemky vydržanie 1. 1. 1996
trvale travne porasty vydržanie 1. 1. 1996
lesné pozemky vydržanie 1. 1. 1996
záhrada dedenie 2. 9. 2010
zastavané plochy a nádvoria dedenie 2. 9. 2010
trvale travne porasty dedenie 16. 7. 2010
lúky kúpa (úver) 1. 1. 2005
rodinný dom s nádvorím kúpa (úver) 1. 1. 2005

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.