Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2011 a osvedčenie

Satinová Eva, OPBA1

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
byt kúpna zmluva 4. 11. 2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 4. 11. 2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 4. 11. 2005
zastavné plochy a nádvoria kúpna zmluva 4. 11. 2005
byt kúpna zmluva 30. 8. 2011
zastavné plochy a nádvoria kúpna zmluva 30. 8. 2011
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30. 8. 2011
zastvané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30. 8. 2011
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30. 8. 2011
ČOV kúpna zmluva 30. 8. 2011

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
osobné vozidlo kúpna zmluva 20. 2. 2008

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.