Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2011 a osvedčenie

Škrečko Dušan, OPLC

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
zastavané plochy kúpna zmluva 11. 1. 2008
garáž kúpna zmluva 11. 1. 2008
zastavané plochy dedičstvo, darovanie 4. 12. 2008
zastavané plochy dedičstvo, darovanie 4. 12. 2008
rekreačná chatka dedičstvo, darovanie 4. 12. 2008
ostatné plochy kúpna zmluva 1. 10. 2008
ostatné plochy kúpna zmluva 13. 5. 2010
ostatné plochy kúpna zmluva 13. 5. 2010
les dedičstvo 21. 4. 2010
les dedičstvo 21. 4. 2010
les dedičstvo 21. 4. 2010
les dedičstvo 21. 4. 2010
les dedičstvo 21. 4. 2010
les dedičstvo 21. 4. 2010
les dedičstvo 21. 4. 2010
les dedičstvo 21. 4. 2010
les dedičstvo 21. 4. 2010
les dedičstvo 21. 4. 2010
zastavané plochy kúpna zmluva 12. 2. 2007
zastavané plochy kúpna zmluva 12. 2. 2007
zastavané plochy kúpna zmluva 12. 2. 2007
zastavané plochy kúpna zmluva 12. 2. 2007
zastavané plochy kúpna zmluva 12. 2. 2007
zastavané plochy kúpna zmluva 12. 2. 2007
zastavané plochy kúpna zmluva 12. 2. 2007
zastavané plochy kúpna zmluva 12. 2. 2007
byt zmluva o prevode 17. 12. 2003
byt kúpna zmluva 6. 4. 2006
nebytový priestor zmluva o prevode 17. 12. 2003
nebytový priestor kúpna zmluva 6. 4. 2006
TTP dedičstvo 4. 12. 2008
orná pôda dedičstvo 4. 12. 2008
zastavané plochy dedičstvo 4. 12. 2008
TTP dedičstvo 4. 12. 2008
TTP dedičstvo 4. 12. 2008
TTP dedičstvo 4. 12. 2008
orná pôda dedičstvo 4. 12. 2008
orná pôda dedičstvo 4. 12. 2008
TTP dedičstvo 4. 12. 2008
orná pôda dedičstvo 4. 12. 2008
orná pôda dedičstvo 4. 12. 2008
TTP dedičstvo 4. 12. 2008
ostatné plochy dedičstvo 4. 12. 2008
lesný pozemok dedičstvo 4. 12. 2008
TTP dedičstvo 4. 12. 2008
lesný pozemok dedičstvo 4. 12. 2008
lesný pozemok dedičstvo 4. 12. 2008
lesný pozemok dedičstvo 4. 12. 2008
lesný pozemok dedičstvo 4. 12. 2008
lesný pozemok dedičstvo 4. 12. 2008
lesný pozemok dedičstvo 4. 12. 2008
lesný pozemok dedičstvo 4. 12. 2008
lesný pozemok dedičstvo 4. 12. 2008
lesný pozemok dedičstvo 4. 12. 2008
lesný pozemok dedičstvo 4. 12. 2008
lesné pozemky dedičstvo 4. 12. 2008
lesný pozemok dedičstvo 4. 12. 2008
lesné pozemky dedičstvo 4. 12. 2008
TTP dedičstvo 4. 12. 2008
TTP dedičstvo 4. 12. 2008
TTP dedičstvo 4. 12. 2008
TTP dedičstvo 4. 12. 2008
TTP dedičstvo 4. 12. 2008
orná pôda dedičstvo 4. 12. 2008
orná pôda dedičstvo 4. 12. 2008
TTP dedičstvo 4. 12. 2008
TTP dedičstvo 4. 12. 2008
TTP dedičstvo 4. 12. 2008
TTP dedičstvo 4. 12. 2008
ostatné plochy dedičstvo 4. 12. 2008
ostatné plochy dedičstvo 4. 12. 2008
zastavané plochy dedičstvo 4. 12. 2008
TTP dedičstvo 4. 12. 2008
TTP dedičstvo 4. 12. 2008
TTP dedičstvo 4. 12. 2008
TTP dedičstvo 4. 12. 2008
ostatné plochy dedičstvo 4. 12. 2008
TTP dedičstvo 4. 12. 2008
ostatné plochy dedičstvo 4. 12. 2008
TTP dedičstvo 4. 12. 2008
lesný pozemok dedičstvo 4. 12. 2008

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
auto kúpna zmluva 2. 9. 2011

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.