Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2011 a osvedčenie

Gemer Jozef , OPVK

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
TTP dedenie 5.1.2005
TTP dedenie 5.1.2005
TTP dedenie 5.1.2005
TTP dedenie 5.1.2005
TTP dedenie 5.1.2005
TTP dedenie 5.1.2005
TTP dedenie 5.1.2005
TTP dedenie 5.1.2005
TTP dedenie 5.1.2005
TTP dedenie 5.1.2005
TTP dedenie 5.1.2005
TTP dedenie 5.1.2005
TTP dedenie 5.1.2005
TTP dedenie 5.1.2005
TTP dedenie 5.1.2005
TTP dedenie 5.1.2005
TTP dedenie 5.1.2005
TTP dedenie 5.1.2005
TTP dedenie 5.1.2005
TTP dedenie 5.1.2005
TTP dedenie 5.1.2005
lesné pozemky dedenie 5.1.2005
TTP dedenie 5.1.2005
TTP dedenie 5.1.2005
lesné pozemky dedenie 5.1.2005
lesné pozemky dedenie 5.1.2005
TTP dedenie 5.1.2005
TTP dedenie 5.1.2005
TTP dedenie 5.1.2005
orná pôda dedenie 5.1.2005
TTP dedenie 5.1.2005
orná pôda dedenie 5.1.2005
ostatné plochy dedenie 5.1.2005
orná pôda dedenie 5.1.2005
orná pôda dedenie 5.1.2005
orná pôda dedenie 5.1.2005
zast. plochy a nádvoria dedenie 5.1.2005
TTP dedenie 5.1.2005
TTP dedenie 5.1.2005
TTP dedenie 5.1.2005
orná pôda dedenie 5.1.2005
orná pôda dedenie 5.1.2005
vinice dedenie 5.1.2005
TTP dedenie 5.1.2005
TTP dedenie 5.1.2005
orná pôda dedenie 5.1.2005
TTP dedenie 5.1.2005
orná pôda dedenie 5.1.2005
orná pôda dedenie 5.1.2005
orná pôda dedenie 5.1.2005
orná pôda dedenie 5.1.2005
TTP dedenie 5.1.2005
orná pôda dedenie 5.1.2005
orná pôda dedenie 5.1.2005
orná pôda dedenie 5.1.2005
TTP dedenie 5.1.2005
TTP dedenie 5.1.2005
vinice dedenie 5.1.2005
orná pôda dedenie 5.1.2005
vinice dedenie 5.1.2005
TTP dedenie 5.1.2005
vinice dedenie 5.1.2005
orná pôda dedenie 5.1.2005
lesné pozemky dedenie 5.1.2005
zast. plochy a nádvoria dedenie 4.5.2004
vinice dedenie 4.5.2004
vinice dedenie 4.5.2004
záhrady dedenie 4.5.2004
záhrady dedenie 4.5.2004
TTP dedenie 4.5.2004
orná pôda dedenie 4.5.2004
TTP dedenie 4.5.2004
orná pôda dedenie 4.5.2004
orná pôda dedenie 4.5.2004
TTP dedenie 4.5.2004
TTP dedenie 4.5.2004
TTP dedenie 4.5.2004
orná pôda dedenie 4.5.2004
TTP dedenie 4.5.2004
TTP dedenie 4.5.2004
TTP dedenie 4.5.2004
orná pôda dedenie 4.5.2004
orná pôda dedenie 4.5.2004
orná pôda dedenie 4.5.2004
orná pôda dedenie 4.5.2004
orná pôda dedenie 4.5.2004
orná pôda dedenie 4.5.2004
orná pôda dedenie 4.5.2004
orná pôda dedenie 4.5.2004
orná pôda dedenie 4.5.2004
orná pôda dedenie 4.5.2004
orná pôda dedenie 4.5.2004
orná pôda dedenie 4.5.2004
orná pôda dedenie 4.5.2004
zast. plochy a nádvoria dedenie 16.12.1992
zast. plochy a nádvoria dedenie 16.12.1992
záhrady dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
TTP dedenie 16.12.1992
TTP dedenie 16.12.1992
TTP dedenie 16.12.1992
TTP dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
rodinný dom dedenie 16.12.1992
stodola dedenie 16.12.1992
hospodárska budova dedenie 16.12.1992
TTP notárske osvedčenie, kúpa, dohoda o vyporiadaní BSM 31.03.1992, 10.01.2000, 29.06.2009, 7.12.2010
vinice
ostatné plochy
ostatné plochy
TTP
zast. plochy a nádvoria
vinice
vinice
TTP
TTP
orná pôda
pivničný domček
orná pôda dedenie 16.12.1992
ostatné plochy dedenie 16.12.1992
TTP dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
TTP dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
ostatné plochy dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
ostatné plochy dedenie 16.12.1992
vinice dedenie 26.5.2003
orná pôda dedenie 26.5.2003
orná pôda dedenie 26.5.2003
orná pôda dedenie 26.5.2003
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
TTP dedenie 16.12.1992
zast. plochy a nádvoria dedenie 16.12.1992
záhrady dedenie 16.12.1992
zast. plochy a nádvoria dedenie 4.5.2004
zast. plochy a nádvoria dedenie 4.5.2004
zast. plochy a nádvoria dedenie 4.5.2004
zast. plochy a nádvoria dedenie 4.5.2004
záhrady dedenie 16.12.1992
záhrady dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
orná pôda dedenie 16.12.1992
bytový dom, byt č.25 kúpa, rekonštrukcia 29.5.1998
podiel na spol. častiach domu 29.5.1998
zast. plochy a nádvoria kúpa 29.5.1998
zast. plochy a nádvoria kúpa 16.3.1999
garáž kúpa 16.3.1999

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
osobné auto kúpa 7.5.2007
peniaze úspory z platu 30.7.2009
peniaze úspory z platu 12.5.2009
peniaze úspory z platu 19.6.2009
peniaze úspory z platu 10.12.2010
peniaze úspory z platu 24.9.2010
peniaze úspory z platu 18.12.2009
peniaze úspory z platu 3.12.2010
peniaze úspory z platu 19.2.2010
peniaze úspory z platu 21.12.2010
peniaze úspory z platu 19.2.2010
peniaze úspory z platu 7.10.2011
peniaze úspory z platu 20.3.2009

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

popis veci dátum nadobudnutia cena obvyklá
peniaze na účte 30.1.2008
peniaze na účte 19.12.2011
peniaze na účte 28.10.2012
peniaze na účte 5.5.2011
peniaze na účte 17.8.2009
peniaze na účte 22.12.2010
peniaze na účte 11.9.2006
podielový fond SLSP 24.10.2007
podielový fond VÚB 30.3.2006

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.