Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2011 a osvedčenie

KUKANOVÁ EVA, GP

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
byt kúpa KZ V-4276/06 16.8.2006
podiel na spol. častiach a zar. byt. domu kúpa KZ V-4276/06 16.8.2006
zast. plochy a nádvoria kúpa KZ V-4276/06 16.8.2006
rodinný dom dedičstvo D 635/84, D 712/94 15.5.1984, 15.3.1994
zast. plochy a nádvoria dedičstvo D 635/84 15.5.1984
záhrady dedičstvo D 635/84 15.5.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 712/94 15.3.1994
orná pôda dedičstvo D 635/84, D 712/94 15.5.1984, 15.3.1994
záhrady dedičstvo D 712/94 15.3.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.3.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.3.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.3.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.3.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.3.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.3.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.3.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.3.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.3.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.3.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.3.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.3.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.3.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.3.1994
ovocné sady dedičstvo D 712/94 15.3.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.3.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.3.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.3.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.3.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.3.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.3.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.3.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.3.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.3.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.3.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.3.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.3.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.3.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 712/94 15.3.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.3.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.3.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.3.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.3.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.3.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.3.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.3.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.3.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 712/94 15.3.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 712/94 15.3.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.3.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.3.1994
orná pôda dedičstvo D 635/1984 15.5.1984
orná pôda dedičstvo D 635/1984 15.5.1984
orná pôda dedičstvo D 635/1984 15.5.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 635/1984 15.5.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 635/1984 15.5.1984
ostatné plochy dedičstvo D 635/1984 15.5.1984
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 712/94 15.3.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 635/1984, D 712/94 15.5.1984, 15.3.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 635/1984, D 712/94 15.5.1984, 15.3.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 635/1984, D 712/94 15.5.1984, 15.3.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 635/1984, D 712/94 15.5.1984, 15.3.1994
trvalé trávnaté porasty dedičstvo D 635/1984, D 712/94 15.5.1984, 15.3.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.3.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.3.1994
orná pôda dedičstvo D 712/94 15.3.1994

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

popis veci dátum nadobudnutia cena obvyklá
peniaze, peniaze na účte, valuty, pohľadávky, akcie z kupónovej privatizácie, bežné vybavenie domácnosti, osobné motorové vozidlo priebežne z úspor a za predaj zdedeného bytu v 13 D 47/2009

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.