Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2011 a osvedčenie

Turan Vladimír, GP

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
byt kúpa 31. 5. 2001
orná pôda dedenie 23. 5. 1980
orná pôda dedenie 23. 5. 1980
orná pôda dedenie 23. 5. 1980
dvor dedenie, dar 23. 5. 1980
dom dedenie 3. 1. 2009
orná pôda kúpa,dedenie 30. 6. 1981
orná pôda dedenie 23. 5. 1980
orná pôda dedenie 23. 5. 1980
orná pôda dedenie 23. 5. 1980
orná pôda dedenie 23. 5. 1980
orná pôda dedenie 23. 5. 1980
orná pôda dedenie 23. 5. 1980
záhrady dedenie 23. 5. 1980
záhrady dedenie 23. 5. 1980
záhrady dedenie 23. 5. 1980
záhrady dedenie 23. 5. 1980
záhrady dedenie 23. 5. 1980
orná pôda dedenie 23. 5. 1980
záhrada dedenie 3. 1. 2009
orná pôda dedenie 3. 1. 2009
trv. tráv. porasty dedenie 3. 1. 2009
trv. tráv. porasty dedenie 3. 1. 2009
orná pôda dedenie 3. 1. 2009
orná pôda dedenie 3. 1. 2009
orná pôda dedenie 3. 1. 2009
orná pôda dedenie 3. 1. 2009
orná pôda dedenie 3. 1. 2009
orná pôda dedenie 3. 1. 2009
orná pôda dedenie 3. 1. 2009
orná pôda dedenie 3. 1. 2009
trv. tráv. porasty dedenie 3. 1. 2009
orná pôda dedenie 3. 1. 2009
orná pôda dedenie 3. 1. 2009
orná pôda dedenie 3. 1. 2009
orná pôda dedenie 3. 1. 2009
orná pôda dedenie 3. 1. 2009
orná pôda dedenie 3. 1. 2009
orná pôda dedenie 3. 1. 2009
orná pôda dedenie 3. 1. 2009
orná pôda dedenie 3. 1. 2009
orná pôda dedenie 3. 1. 2009
orná pôda dedenie 3. 1. 2009
orná pôda dedenie 3. 1. 2009
orná pôda dedenie 3. 1. 2009
orná pôda dedenie 3. 1. 2009
orná pôda dedenie 3. 1. 2009
orná pôda dedenie 3. 1. 2009
orná pôda dedenie 3. 1. 2009
orná pôda dedenie 3. 1. 2009
trv. tráv. porasty dedenie 3. 1. 2009
trv. tráv. porasty dedenie 3. 1. 2009
orná pôda dedenie 3. 1. 2009
orná pôda dedenie 3. 1. 2009
trv. tráv. porasty dedenie 3. 1. 2009
trv. tráv. porasty dedenie 3. 1. 2009
trv. tráv. porasty dedenie 3. 1. 2009
orná pôda dedenie 3. 1. 2009
trv. tráv. porasty dedenie 3. 1. 2009
orná pôda dedenie 3. 1. 2009
ovocný sad dedenie 3. 1. 2009
byt kúpa 16. 11. 2006
pozemok, spoločné časti a spoločné zariadenia domu kúpa 16. 11. 2006
orná pôda dedenie 15. 4. 1996
orná pôda dedenie 15. 4. 1996
orná pôda dedenie 15. 4. 1996
orná pôda dedenie 15. 4. 1996
orná pôda dedenie 15. 4. 1996
orná pôda dedenie 15. 4. 1996
záhrada dedenie 15. 4. 1996
cesta dedenie 15. 4. 1996
les dedenie 15. 4. 1996
les dedenie 15. 4. 1996
les dedenie 15. 4. 1996
spoločné priestory kúpa 31. 5. 2001

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
os. auto Škoda Felícia LXi kúpa 25. 8. 1998
os. auto Fiat Linea kúpa 4. 10. 2007
peniaze na sporož. účte úspory zo mzdy 31. 12. 2011

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.