Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Ekonomika a správa majetku
  4. Objednávky, faktúry a zmluvy
  5. Objednávky

Objednávky

Objednávka
evid. číslo
Dodávateľ
IČO
Predmet
identifikácia zmluvy
objednávateľ
10/06/2024 17.06.2024 Autocentrum CYDA, s. r. o., Kalnická cesta 1, Levice
IČO: 48207373
servis motorového vozidla pre Okresnú prokuratúru Levice

Krajská prokuratúra Nitra, Ing. Marcela Jakabová, vedúca oddelenia vnútornej správy
cca 600,00
s DPH
Krajská prokuratúra Nitra
17/06/2024 17.06.2024 AutoPela, s. r. o., Partizánska cesta 89, Banská Bystrica autokozmenitka pre Krajskú prokuratúru v Banskej Bystrici a všetky okresné prokuratúry v jej pôsobnosti

vedúca oddelenia vnútornej správy Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici Ing. Kristína Mlynárčiková
podľa aktuálneho cenníka
s DPH
Krajská prokuratúra Banská Bystrica
6/06/2024 17.06.2024 FITTICH PREAL, s. r. o., Slovenská 12, Prešov
IČO: 31668836
oprava kamerového systému vrátane materiálu, prác a dopravy pre Okresnú prokuratúru Bardejov

námestník krajského prokurátora v Prešove Mgr. Peter Sabo
81,68
bez DPH
Krajská prokuratúra Prešov
7/06/2024 17.06.2024 Cremosa, s. r. o., Jilemnického 336, Veľká Lomnica
IČO: 53965485
cukrárenské výrobky na 2. polrok 2024 podľa vlastného výberu pre Vzdelávacie a rehabilitačné centrum prokuratúry SR Stará Lesná

námestník krajského prokurátora v Prešove Mgr. Peter Sabo
max. 2 900,00
bez DPH
Krajská prokuratúra Prešov
9/06/2024 17.06.2024 Ticket Service, s. r. o., Karadžičova 8, Bratislava
IČO: 52005551
objednávka na darčekové poukážky v počte 632 kusov v hodnote 10,00 €/kus pre Krajskú prokuratúru Trnava,Okresnú prokuratúru Trnava, Okresnú prokuratúru Piešťany, Okresnú prokuratúru Galanta, Okresnú prokuratúru Dunajská Streda, Okresnú prokuratúru Senica a Okresnú prokuratúru Skalica
uzavretá 16.06.2005
námestníčka krajského prokurátora Krajskej prokuratúry Trnava, JUDr. Tatiana Hunová
6 320,00
s DPH
Krajská prokuratúra Trnava
10/06/2024 17.06.2024 Dolphin Central Europe, s. r. o., Nádražná 1958, Ivanka pri Dunaji
IČO: 50046586
objednávka na balenú vodu Dolphin 19 l 12 ks / á 5,172 € s DPH pre Krajskú prokuratúru Trava
01/06/2021
vedúca oddelenia vnútornej správy Krajskej prokuratúry Trnava, v z. Ing. Eva Bendlová
62,06
s DPH
Krajská prokuratúra Trnava
141/06/2024 17.06.2024 NAY Elektrodom Komenského 3907 078 01 Trebišov
IČO: 35739487
7 ks stojanových ventilátorov ECG FAS40a pre Okresnú prokuratúru Trebišov

Ing. Adrián Šenkýr, vedúci odd. vnútornej správy Krajskej prokuratúry Košice
23,99/ks
s DPH
Krajská prokuratúra Košice
11/06/2024 18.06.2024 STOMON, s. r. o., Slovenská 23/B, Nové Zámky
IČO: 35927291
projekt dočasného dopravného značenia pre stavbu "Preložka energetického zariadenia" pri budove Okresnej prokuratúry Nové Zámky v zmysle cenovej ponuky

Krajská prokuratúra Nitra, Ing. Marcela Jakabová, vedúca oddelenia vnútornej správy
336,00
s DPH
Krajská prokuratúra Nitra
11/06/2024 18.06.2024 Green wave Recycling, s. r. o., Železničný rad 70, Nová Baňa
IČO: 45539197
skartácia a odvoz odpadu pre Okresnú prokuratúru Malacky
2Spr 73/22/1100
vedúca správy registratúry Okresnej prokuratúry Malacky, p. Mgr. Vladimíra Sojáková
124,80
s DPH
Krajská prokuratúra Bratislava
18/06/2024 18.06.2024 Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Veľký Dvor č. 12, Želiezovce
IČO: 00738298
zásuvkový kontajner pre Okresnú prokuratúru v Lučenci

vedúca oddelenia vnútornej správy Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici Ing. Kristína Mlynárčiková
164,00
s DPH
Krajská prokuratúra Banská Bystrica
12/06/2024 18.06.2024 Technická inšpekcia, a. s., Trnavská cesta 56, Bratislava
IČO: 36653004
posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie - Rekonštrukcia budovy Okresnej prokuratúry Nové Zámky

Krajská prokuratúra Nitra, Ing. Marcela Jakabová, vedúca oddelenia vnútornej správy
450,00
s DPH
Krajská prokuratúra Nitra
142/06/2024 18.06.2024 PrintMaster s.r.o. Kežmarská 12 040 11 Košice
IČO: 52825337
oprava tlačiarne OKI B512, AK63013327 umiestnenej na Okresnej prokuratúre Trebišov - podateľňa

Ing. Adrián Šenkýr, vedúci odd. vnútornej správy Krajskej prokuratúry Košice
podľa platného cenníka
s DPH
Krajská prokuratúra Košice
8/06/2024 19.06.2024 3Fin, s. r. o., Levočská 11, Prešov
IČO: 44701217
kontrola hasiacich prístrojov, vypracovanie revíznych správ a ostatné práce s tým súvisiace pre Krajskú prokuratúru Prešov a Okresnú prokuratúru Prešov.

námestník krajského prokurátora v Prešove Mgr. Peter Sabo
cca 152,80
s DPH
Krajská prokuratúra Prešov
9/06/2024 19.06.2024 BIBO Design, s. r. o., Horný Šianec 3135, Trenčín
IČO: 50036564
vyhotovenie 1 kusu samonamáčacej pečiatky pre Okresnú prokuratúru Partizánske

vedúca oddelenia vnútornej správy Krajskej prokuratúry Trenčín Ing. Anna Kazárová
35,00
s DPH
Krajská prokuratúra Trenčín
13/06/2024 19.06.2024 Quatro print, s. r. o., Družstevná 17, Šenkvice
IČO: 36365645
renovácia tonerov pre Krajskú prokuratúru Nitra
002/03/2024
Krajská prokuratúra Nitra, Ing. Marcela Jakabová, vedúca oddelenia vnútornej správy
215,76
s DPH
Krajská prokuratúra Nitra
14/06/2024 19.06.2024 Quatro print, s. r. o., Družstevná 17, Šenkvice
IČO: 36365645
originál tonery pre Krajskú prokuratúru Nitra
003/03/2024
Krajská prokuratúra Nitra, Ing. Marcela Jakabová, vedúca oddelenia vnútornej správy
84,72
s DPH
Krajská prokuratúra Nitra
15/06/2024 19.06.2024 Scandi, s. r. o., Lieskovská cesta 465, Lieskovec
IČO: 36642983
papierové utierky pre Krajskú prokuratúru Nitra

Krajská prokuratúra Nitra, Ing. Marcela Jakabová, vedúca oddelenia vnútornej správy
do 490,00
s DPH
Krajská prokuratúra Nitra
11/06/2024 19.06.2024 Profis, s. r. o., Palárika 16, Holíč
IČO: 34103201
objednávka na vykonanie revízie 6 kusov hasiacich prístrojov v budove Okresnej prokuratúry Skalica

vedúca oddelenia vnútornej správy Krajskej prokuratúry Trnava, v z. Ing. Eva Bendlová
cca 150,00
s DPH
Krajská prokuratúra Trnava
10/06/2024 19.06.2024 Poradca, s. r. o., Pri Celulózke 40, Žilina
IČO: 36371271
1 kus mesačníka PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále, ročník 2025 pre Krajskú prokuratúru Trenčín

vedúca oddelenia vnútornej správy Krajskej prokuratúry Trenčín Ing. Anna Kazárová
65,00
s DPH
Krajská prokuratúra Trenčín
21/06/2024 19.06.2024 WINGS s.r.o. Františkánske nám.3 Bratislava Nákup letenky pre Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky.

riaditeľka ekonomického odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky Ing. Edita Valachovičová
540,00
s DPH
Generálna prokuratúra SR
32096 záznamov