Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Ekonomika a správa majetku
  4. Verejné obstarávanie
  5. Aktualne verejné obstarávanie

Verejné obstarávania

Číslo spisu Predmet obstarávania Súťažné podklady Suma skutočne uhradeného plnenia
4/12/2013 06.12.2013 2Spr 110/2013 Dodanie a montáž elektrického zabezpečovacieho systému pre chránené priestory na manipuláciu s utajovanými skutočnosťami na všetky okresné prokuratúry SP_vyzva_na_predkladanie_ponuk_EZS.pdf (pdf, 8 B)
SP_vyzva_na_predkladanie_ponuk_EZS.pdf (pdf, 8 B)
0,00 €
01/12/2013 09.12.2013 2Spr 148/2013 Stravovacie služby - stravné poukážky SP_5_oznamenie_o_otvarani_kriteria.pdf (pdf, 128 KB)
SP_1_oznamenie_o_vyhlaseni_VO.pdf (pdf, 61 KB)
SP_2_sutazne_podklady_stravne_listky.pdf (pdf, 557 KB)
SP_3_otvaranie_ostatne.pdf (pdf, 46 KB)
SP_4_ozn_o_vyhodnoteni_ostatne.pdf (pdf, 46 KB)
SP_5_oznamenie_o_otvarani_kriteria.pdf (pdf, 128 KB)
SP_6_oznamenie_z_otvarania_kriteria.pdf (pdf, 46 KB)
SP_7_vyhodnotenie_ponuk.rtf (rtf, 8 B)
SP_8_oznamenie.pdf (pdf, 45 KB)
SP_sprava_strava.rtf (rtf, 2 MB)
0,00 €
5/12/2013 10.12.2013 2Spr 112/13 Kopírovacie stroje pre potreby Krajskej prokuratúry Košice SP_vyzva_na_predkladanie_ponuk_kopirky.p… (pdf, 8 B)
SP_vyzva_na_predkladanie_ponuk_kopirky.p… (pdf, 8 B)
0,00 €
4/12/2013 13.12.2013 2 Spr 164/13 digitálne rozmnožovacie stroje SP__Vyzva__rozmnozovacie__stroje__2013_1… (pdf, 8 B)
SP__Vyzva__rozmnozovacie__stroje__2013_1… (pdf, 8 B)
0,00 €
16/12/2013 16.12.2013 VIII Spr 173/13 Nákup kopírovacieho stroja SP_Priloha_1_Oznamenie_o_zruseni_zadavan… (pdf, 36 KB)
SP__Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2013_12_… (pdf, 245 KB)
SP_Priloha_1_Oznamenie_o_zruseni_zadavan… (pdf, 36 KB)
0,00 €
002/12/2013 16.12.2013 2Spr 114/2013-8 Kopírovací stroj SP_3_sprava_KS.rtf (rtf, 52 KB)
SP_1_vyzva_KS.pdf (pdf, 414 KB)
SP_2_priloha_KS.rtf (rtf, 49 KB)
SP_3_sprava_KS.rtf (rtf, 52 KB)
1,00 €
004/12/2013 17.12.2013 2Spr 114/2013-10 tlačiarne HP SP_3_sprava_tlac.rtf (rtf, 52 KB)
SP_1_vyzva_tlac.pdf (pdf, 413 KB)
SP_2_priloha_tlac.rtf (rtf, 52 KB)
SP_3_sprava_tlac.rtf (rtf, 52 KB)
1,00 €
003/12/2013 17.12.2013 2Spr 114/2013-9 Počítač 2ks SP_2_priloha_PC2.rtf (rtf, 72 KB)
SP_1_vyzva_PC.pdf (pdf, 413 KB)
SP_2_priloha_PC2.rtf (rtf, 72 KB)
SP_3_sprava_PC.rtf (rtf, 52 KB)
1,00 €
5/12/2013 17.12.2013 2 Spr 168/13 oprava kopírovacích strojov SP__Vyzva__opravy__kopirky__2013_12_17.p… (pdf, 8 B)
SP__Vyzva__opravy__kopirky__2013_12_17.p… (pdf, 8 B)
0,00 €
17/12/2013 18.12.2013 VIII Spr 163/13 Agentúrne spravodajstvo SP__Vyzva_na_predklanie_ponuk_2013_18_12… (pdf, 201 KB)
SP__Vyzva_na_predklanie_ponuk_2013_18_12… (pdf, 201 KB)
0,00 €
1/12/2013 19.12.2013 2 Spr 88/13 Multifunkčné digitálne zariadenia a laserové tlačiarne SP_Vyzva_na_predkladanie_cenovych_ponuk.… (pdf, 762 KB)
SP_2_sprava.pdf (pdf, 391 KB)
SP_Vyzva_na_predkladanie_cenovych_ponuk.… (pdf, 762 KB)
6,00 €
6/12/2013 27.12.2013 2 Spr 159/13 fotokopírovacie stroje SP__Vyzva__kopirky__2013_12_27.pdf (pdf, 8 B)
SP__Vyzva__kopirky__2013_12_27.pdf (pdf, 8 B)
0,00 €
1/2014 09.01.2014 2 Spr 51/14 /3300 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu slaboprúdovej elektroinštalácie a silnoprúdových rozvodov v sídle Okresnej prokuratúry Prievid SP_22_Vyzva.rtf (rtf, 384 KB)
SP_22_Vyzva.rtf (rtf, 384 KB)
0,00 €
2/2014 14.01.2014 2 Spr 51/14/3300 Výmena okien na budove Okresnej porkuratúry v Prievidzi SP_2_Vyzva.rtf (rtf, 382 KB)
SP_2_Vyzva.rtf (rtf, 382 KB)
22,00 €
1/2014 15.01.2014 2 Spr 9/2014/7700-2 Nákup potravín SP_1_Vyzva.rtf (rtf, 256 KB)
SP_1_Vyzva.rtf (rtf, 256 KB)
0,00 €
2/2014 23.01.2014 2Spr 9/2014/7700/4 Pranie a chemické čistenie pre VaRC prokuratúry SR Stará Lesná SP_1_Vyzva_pranie_pradla_rtf.docx (docx, 48 KB)
SP_1_Vyzva_pranie_pradla_rtf.docx (docx, 48 KB)
0,00 €
1/2014 24.01.2014 VIII Spr 88/14/1000 Zakúpenie kancelárskych stoličiek a kresiel SP_Priloha_1_Opis_predmetu_zakazky_2014_… (rtf, 17 MB)
SP__Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2014_01_… (pdf, 118 KB)
SP_Priloha_1_Opis_predmetu_zakazky_2014_… (rtf, 17 MB)
SP_Priloha_2_Opis_predmetu_zakazky_dopln… (rtf, 18 MB)
7,00 €
1/01/2014 30.01.2014 2 Spr 22/14/6600-1 zabezpečenie mäsa a mäsových výrobkov pre potreby Vzdelávacieho a rehabilitačného centra v Krpáčove SP_Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2014_01_3… (pdf, 865 KB)
SP_Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2014_01_3… (pdf, 865 KB)
0,00 €
3/2014 30.01.2014 2 Spr 51/14/3300 Dodávka a montáž regálového systému pre Okresnú prokuratúru vPrievidzi (, 0 B)
SP_1_Výzva.rtf (rtf, 381 KB)
3,00 €
2/01/2014 31.01.2014 2 Spr 25/14/6600 dodávka alkoholických nápojov a vína pre potreby Vzdelávacieho a rehabilitačného centra v Krpáčove SP_Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2014_01_3… (pdf, 700 KB)
SP_Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2014_01_3… (pdf, 700 KB)
0,00 €
97 záznamov