Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Ekonomika a správa majetku
  4. Verejné obstarávanie
  5. Aktualne verejné obstarávanie

Verejné obstarávania

Číslo spisu Predmet obstarávania Súťažné podklady Suma skutočne uhradeného plnenia
1/08/2013 06.08.2013 XII Spr 79/13 Publicita a informovanosť v rámci projektu Elektronické služby Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky SP_Priloha_1_Opis_PZ_2013_08_02.rtf
SP__Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2013_08_…
SP_Priloha_1_Opis_PZ_2013_08_02.rtf
SP_Priloha_1_Opis_PZ_OPRAVA_2013_08_02.r…
SP_Priloha_2_Navrh_kupnej__zmluvy_2013_0…
SP_Priloha_3_Strukturovany_rozpocet_2013…
SP_Priloha_3_Strukturovany__rozpocet_OPR…
0,00 €
1/08/2013 10.08.2013 2 Spr 116/13 rekonštrukcia strechy
O_formular_____41__ostatné__strecha.rtf.…
O_Formulár_kritériá.pdf
O_Výzva_rekonštrukcia_strechy__2013.PDF
O_Zápisnica_vyhodnotenie_ponúk.pdf
SP_Súťažné_podklady_strecha_2013.PDF
26,00 €
2/08/2013 12.08.2013 XII Spr 78/13 Kompletná oprava strojného zariadenia regulačnej stanice plynu v budove Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky SP_Priloha_c.1_Opis_predmetu_zakazky_201…
SP_Priloha_c.1_Opis_predmetu_zakazky_201…
SP_Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2013_08_1…
3,00 €
1/08/2013 20.08.2013 2 Spr 70/13 Obstaranie klimatizácie do serverovne v budove Okresnej prokuratúry v Senici SP_Vyzva_na__predkladanie_cenovych_ponuk…
SP_Vyzva_na__predkladanie_cenovych_ponuk…
1,00 €
3/09/2013 06.09.2013 XII Spr 79/13 Opakovaná výzva na predkladanie ponúk s predmetom Publicita a informovanosť v rámci projektu Elektronické služby Generálnej prokuratúry Slovenskej rep SP__Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2013_09_…
SP__Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2013_09_…
SP_Oznamenie_o_zruseni_pouziteho_poustup…
SP_Priloha_1_Opis_PZ_2013_09_05.rtf
SP_Priloha_2_Navrh_kupnej_zmluvy_2013_09…
SP_Priloha_3_Strukturovany_rozpocet_ceny…
0,00 €
1/09/2013 25.09.2013 2 Spr 75/13 Výzva na predkladanie ponúk na dodanie tovaru "Kancelárske potreby"
SP_1_Vyzva.pdf
SP_Príloha_1_Opis_PZ.rtf
SP_Príloha_2_Návrh_KZ.rtf
0,00 €
01/10/2013 01.10.2013 2Spr 114/2013 dodávka renovovaných a originálnych tonerov SP_2_Priloha_1_2013_10_01.rtf
SP_1_Vyzva_2013_10_01.pdf
SP_2_Priloha_1_2013_10_01.rtf
SP_3_Kupna_zmluva_navrh_2013_10_01.rtf
SP_4_sprava_tonery.rtf
0,00 €
4/10/13 01.10.2013 XII Spr 329/12 Dodávka vybraného hardvérového vybavenia a súvisiacich softvérových licencií v rámci projektu Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR SP_VVO_predbezne_oznamenie_2013_10_01.pd…
SP_Formalna_cast_2013_10_07.doc
SP_Informacia_o_vysledku_vyhodnotenia_po…
SP_Oznamenie_o_otvarani_ponuk_OSTATNE_HW…
SP_Oznamenie_otvaranie_KRITERIA_ZVO_2014…
SP_Priloha_1_OpisPZ_2013_10_07.rtf
SP_Priloha_2_Strukturovany_rozpocet_ceny…
SP_Priloha_3_Navrh_kupnej_zmluvy_2013_10…
SP_Priloha_4_Vyhlasenia_2013_10_07.rtf
SP_TED_Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_2013_10_…
SP_TED_predbezne_oznamenie_2013_10_01.pd…
SP_VVO_Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_2013_10_…
SP_VVO_predbezne_oznamenie_2013_10_01.pd…
SP_Vysvetlenie_podkladov_2013_11_11.rtf
SP_Vysvetlenie_podkladov_sprievodny_list…
0,00 €
1/10/2013 07.10.2013 2 Spr 75/13 Opakovaná výzva na predkladanie ponúk na dodanie tovaru "Kancelárske potreby" SP_1_Vyzva.pdf
SP_1_Vyzva.pdf
SP_Priloha_1_Opis_PZ.rtf
SP_Priloha_2_Navrh_KZ.rtf
18,00 €
5/10/2013 07.10.2013 XII Spr 79/13 Výzva na predkladanie ponúk s predmetom Publicita a informovanosť v rámci projektu Elektronické služby Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky SP_Priloha_3_Strukturovany_rozpocet_ceny…
SP__Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2013_10_…
SP_Priloha_1_Opis_PZ_2013_10_07.rtf
SP_Priloha_2_Navrh_kupnej_zmluvy_2013_10…
SP_Priloha_3_Strukturovany_rozpocet_ceny…
SP_Priloha_3_Strukturovany_rozpocet_ceny…
0,00 €
6/10/2013 09.10.2013 XII Spr 81/13 Nákup pneumatík SP_Priloha_1_Navrh_uchadzaca_na_plnenie_…
SP__Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2013_10_…
SP_Priloha_1_Navrh_uchadzaca_na_plnenie_…
SP_Priloha_1_Navrh_uchadzaca_na_plnenie_…
0,00 €
02/10/2013 17.10.2013 2Spr 114/2013 Počítačová zostava SP_3_navrh_kupnej_zmluvy.rtf
SP_1_vyzva.pdf
SP_2_priloha.rtf
SP_3_navrh_kupnej_zmluvy.rtf
SP_4_sprava.rtf
1,00 €
18/10/2013 18.10.2013 2 Spr 135/13 čistiace a upratovacie služby
0,00 €
1/10/2013 18.10.2013 2 Spr 135/13 čistiace a upratovacie služby SP_Zapisnica_kriteria_2013_12_04.pdf
SP__Sprava_21_2014_03_10.pdf
SP__Vyzva__na__upratovanie_2013_10_17.pd…
SP__Vyzva__na__upratovanie_2013_17_10.pd…
SP_Priloha_1_Opis_PZ_2013_10_17.PDF
SP_Priloha_Formular_136_9_2013_11_18.pdf
SP_Priloha_Formular_41_1_Kriteria_2013_1…
SP_Zapisnica_kriteria_2013_12_04.pdf
0,00 €
1/10/2013 18.10.2013 2 Spr 135/13 čistiace a upratovacie služby
0,00 €
1/11 23.10.2013 2Spr 83/2013 Rekonštrukcia sociálnych zariadení objektu okresnej prokuratúry Považská Bystrica - 2. etapa SP_1_Vyzva_PB.rtf
SP_1_Vyzva_PB.rtf
9,00 €
1/10/2013 24.10.2013 2 Spr 81/13 Dodávka a montáž elektrického konvektomatu pre Vzdelávacie a rehabilitačné centrum v Krpáčove SP_Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2013_10_2…
SP_Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2013_10_2…
0,00 €
03/10/2013 28.10.2013 2Spr 114/2013 darčekové poukážky SP_1_vyzva_2013_10_28.pdf
SP_1_vyzva_2013_10_28.pdf
SP_2_sprava.rtf
7,00 €
7/10/2013 28.10.2013 XII Spr 83/13 Dodávka zemného plynu SP_Priloha_4_Ziadost_o_vysvysvetlenie_po…
SP__Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2013_10_…
SP_Oprava_prilohy_c.1_k_casti_A.1_a_pril…
SP_Priloha_1_Navrh_zmluvy_2013_10_28.PDF
SP_Priloha_2_Ziadost_o_vysvetlenie_ponuk…
SP_Priloha_3_Profil_spotreby_plynu_2013_…
SP_Priloha_4_Ziadost_o_vysvysvetlenie_po…
SP_Priloha_5_Ziadost_o_vysvetlenie_ponuk…
SP_Priloha_6_Informacia_o_otvarani_ponuk…
SP_Priloha_7_Informacia_o_zruseni_verejn…
SP_Sutazne_podklady_2013_10_28.PDF
0,00 €
8/11/2013 08.11.2013 VIII Spr 137/13 Upratovanie priestorov na Špitálskej SP__Vyzva_na_predkladanie_ponuk_UP_2013_…
SP__Vyzva_na_predkladanie_ponuk_UP_2013_…
SP_Priloha_1_Opis_predmetu_zakazky_2013_…
SP_Priloha_2_Popis_prac_2013_11_08.PDF
655,00 €
97 záznamov