Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Ekonomika a správa majetku
  4. Verejné obstarávanie
  5. Aktualne verejné obstarávanie

Verejné obstarávania

Číslo spisu Predmet obstarávania Súťažné podklady Suma skutočne uhradeného plnenia
001/2014 17.02.2014 2Spr 61/14/4400 Papierové uteráky SP_2_priloha_ut.rtf
SP_1_vyzva_ut.pdf
SP_2_priloha_ut.rtf
SP_3_sprava.rtf
0,00 €
002/12/2013 16.12.2013 2Spr 114/2013-8 Kopírovací stroj SP_3_sprava_KS.rtf
SP_1_vyzva_KS.pdf
SP_2_priloha_KS.rtf
SP_3_sprava_KS.rtf
1,00 €
003/12/2013 17.12.2013 2Spr 114/2013-9 Počítač 2ks SP_2_priloha_PC2.rtf
SP_1_vyzva_PC.pdf
SP_2_priloha_PC2.rtf
SP_3_sprava_PC.rtf
1,00 €
004/12/2013 17.12.2013 2Spr 114/2013-10 tlačiarne HP SP_3_sprava_tlac.rtf
SP_1_vyzva_tlac.pdf
SP_2_priloha_tlac.rtf
SP_3_sprava_tlac.rtf
1,00 €
01/10/2013 01.10.2013 2Spr 114/2013 dodávka renovovaných a originálnych tonerov SP_2_Priloha_1_2013_10_01.rtf
SP_1_Vyzva_2013_10_01.pdf
SP_2_Priloha_1_2013_10_01.rtf
SP_3_Kupna_zmluva_navrh_2013_10_01.rtf
SP_4_sprava_tonery.rtf
0,00 €
01/11/2013 11.11.2013 2Spr114/2013-5 kancelárske potreby a kancelársky papier SP_2_priloha_KP.rtf
SP_1_vyzva_KP.pdf
SP_2_priloha_KP.rtf
SP_3_sprava_kanc.rtf
0,00 €
01/12/2013 09.12.2013 2Spr 148/2013 Stravovacie služby - stravné poukážky SP_5_oznamenie_o_otvarani_kriteria.pdf
SP_1_oznamenie_o_vyhlaseni_VO.pdf
SP_2_sutazne_podklady_stravne_listky.pdf
SP_3_otvaranie_ostatne.pdf
SP_4_ozn_o_vyhodnoteni_ostatne.pdf
SP_5_oznamenie_o_otvarani_kriteria.pdf
SP_6_oznamenie_z_otvarania_kriteria.pdf
SP_7_vyhodnotenie_ponuk.rtf
SP_8_oznamenie.pdf
SP_sprava_strava.rtf
0,00 €
02/10/2013 17.10.2013 2Spr 114/2013 Počítačová zostava SP_3_navrh_kupnej_zmluvy.rtf
SP_1_vyzva.pdf
SP_2_priloha.rtf
SP_3_navrh_kupnej_zmluvy.rtf
SP_4_sprava.rtf
1,00 €
02/11/2013 11.11.2013 2Spr 114/2013-6 Oprava kancelárskych priestorov KP Nitra SP_3_sprava_op.rtf
SP_1_vyzva_OP.pdf
SP_2_priloha_OP.rtf
SP_3_sprava_op.rtf
5,00 €
03/10/2013 28.10.2013 2Spr 114/2013 darčekové poukážky SP_1_vyzva_2013_10_28.pdf
SP_1_vyzva_2013_10_28.pdf
SP_2_sprava.rtf
7,00 €
03/11/2013 25.11.2013 2Spr 114/2013-7 Čistiace a hygienické potreby SP_2_priloha_HYG.rtf
SP_1_vyzva_HYG.pdf
SP_2_priloha_HYG.rtf
SP_3_sprava.rtf
0,00 €
1/01/2014 30.01.2014 2 Spr 22/14/6600-1 zabezpečenie mäsa a mäsových výrobkov pre potreby Vzdelávacieho a rehabilitačného centra v Krpáčove SP_Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2014_01_3…
SP_Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2014_01_3…
0,00 €
1/02/2014 26.02.2014 2 Spr 44/14/5500 Výzva - multifunkčné digitálne zariadenia SP_Predkladanie_cenovych_ponuk_vyzva.pdf
SP_Predkladanie_cenovych_ponuk_vyzva.pdf
0,00 €
1/02/2014 06.02.2014 2 Spr 48/14/1100 kancelársky papier SP__Vyzva_kancelarsky_papier_2014_02_06.…
SP__Vyzva_kancelarsky_papier_2014_02_06.…
0,00 €
1/02/2014 06.02.2014 2 Spr 26/14/6600-2 dodávka mrazených výrobkov pre potreby Vzdelávacieho a rehabilitačného centra prokuratúry SR Krpáčovo SP_Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2014_02_0…
SP_Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2014_02_0…
0,00 €
1/04/2014 24.04.2014 2 Spr 61/14/5500 Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok pre Krajskú prokuratúru Žilina a okresné prokuratúry v jej obvode SP_1_Sutazne_podklady.pdf
SP_1_Sutazne_podklady.pdf
SP_Oznamenie_o_otvarani_ponuk_strava.pdf
SP_Oznamenie_o_vyhlaseni.pdf
SP_Sprava_o_zakazke.pdf
SP_Zapisnica_z_vyhodnocovania_ponuk.pdf
0,00 €
1/08/2013 06.08.2013 XII Spr 79/13 Publicita a informovanosť v rámci projektu Elektronické služby Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky SP_Priloha_1_Opis_PZ_2013_08_02.rtf
SP__Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2013_08_…
SP_Priloha_1_Opis_PZ_2013_08_02.rtf
SP_Priloha_1_Opis_PZ_OPRAVA_2013_08_02.r…
SP_Priloha_2_Navrh_kupnej__zmluvy_2013_0…
SP_Priloha_3_Strukturovany_rozpocet_2013…
SP_Priloha_3_Strukturovany__rozpocet_OPR…
0,00 €
1/08/2013 10.08.2013 2 Spr 116/13 rekonštrukcia strechy
O_formular_____41__ostatné__strecha.rtf.…
O_Formulár_kritériá.pdf
O_Výzva_rekonštrukcia_strechy__2013.PDF
O_Zápisnica_vyhodnotenie_ponúk.pdf
SP_Súťažné_podklady_strecha_2013.PDF
26,00 €
1/08/2013 20.08.2013 2 Spr 70/13 Obstaranie klimatizácie do serverovne v budove Okresnej prokuratúry v Senici SP_Vyzva_na__predkladanie_cenovych_ponuk…
SP_Vyzva_na__predkladanie_cenovych_ponuk…
1,00 €
1/09/2013 25.09.2013 2 Spr 75/13 Výzva na predkladanie ponúk na dodanie tovaru "Kancelárske potreby"
SP_1_Vyzva.pdf
SP_Príloha_1_Opis_PZ.rtf
SP_Príloha_2_Návrh_KZ.rtf
0,00 €
97 záznamov