Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Oznámenia poškodeným

pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 4. písm. a) Tr. zák

pre pokračovací zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. a), c) Tr. zákona s poukazom na § 138 písm. j) Tr. zákona ustanovuje podľa § 47 ods. 2…

pre zločin poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1, ods. 4 písm. a) Trestného zákona a iné,

pre pokračovací zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2, ods. 3 písm. c) Trestného zákona, s poukazom na § 138 písm. j) Trestného zákona a iné

pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Tr. zák. a iné,

pre obzvlášť závažný zločin podvodu spolupáchatelstvom podľa § 221 ods. 1, ods. 4 písm. a) Trestného zákona

pre zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. a) Trestného zákona

pre pokračovací obzvlášť závažný zločin sprenevery podľa § 213 ods. 1, ods. 2 písm. d), ods. 4 písm. a) Trestného zákona

pre zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. c) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. j) Trestného zákona

pre hromadný zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. c) Tr. zák. v spojení s § 138 písm. j) Tr. zák.