Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Ekonomika a správa majetku
  4. Verejné obstarávanie
  5. Aktualne verejné obstarávanie

Verejné obstarávania

Číslo spisu Predmet obstarávania Súťažné podklady Suma skutočne uhradeného plnenia
4/10/13 01.10.2013 XII Spr 329/12 Dodávka vybraného hardvérového vybavenia a súvisiacich softvérových licencií v rámci projektu Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR SP_VVO_predbezne_oznamenie_2013_10_01.pd…
SP_Formalna_cast_2013_10_07.doc
SP_Informacia_o_vysledku_vyhodnotenia_po…
SP_Oznamenie_o_otvarani_ponuk_OSTATNE_HW…
SP_Oznamenie_otvaranie_KRITERIA_ZVO_2014…
SP_Priloha_1_OpisPZ_2013_10_07.rtf
SP_Priloha_2_Strukturovany_rozpocet_ceny…
SP_Priloha_3_Navrh_kupnej_zmluvy_2013_10…
SP_Priloha_4_Vyhlasenia_2013_10_07.rtf
SP_TED_Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_2013_10_…
SP_TED_predbezne_oznamenie_2013_10_01.pd…
SP_VVO_Oznamenie_o_vyhlaseni_VO_2013_10_…
SP_VVO_predbezne_oznamenie_2013_10_01.pd…
SP_Vysvetlenie_podkladov_2013_11_11.rtf
SP_Vysvetlenie_podkladov_sprievodny_list…
0,00 €
2/2/2014 21.02.2014 2 Spr 37/14/2200-1 dodanie kancelárskeho papiera SP_Vyzva_na_predkladanie_cenovych_ponuk.…
SP_Vyzva_na_predkladanie_cenovych_ponuk.…
0,00 €
2/2014 14.01.2014 2 Spr 51/14/3300 Výmena okien na budove Okresnej porkuratúry v Prievidzi SP_2_Vyzva.rtf
SP_2_Vyzva.rtf
22,00 €
3/2014 30.01.2014 2 Spr 51/14/3300 Dodávka a montáž regálového systému pre Okresnú prokuratúru vPrievidzi
SP_1_Výzva.rtf
3,00 €
4/2014 04.02.2014 2 Spr 51/14/330 Výroba pečiatok SP_4_Vyzva.rtf
SP_4_Vyzva.rtf
0,00 €
1/2014 09.01.2014 2 Spr 51/14 /3300 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu slaboprúdovej elektroinštalácie a silnoprúdových rozvodov v sídle Okresnej prokuratúry Prievid SP_22_Vyzva.rtf
SP_22_Vyzva.rtf
0,00 €
1/02/2014 06.02.2014 2 Spr 48/14/1100 kancelársky papier SP__Vyzva_kancelarsky_papier_2014_02_06.…
SP__Vyzva_kancelarsky_papier_2014_02_06.…
0,00 €
1/02/2014 06.02.2014 2 Spr 26/14/6600-2 dodávka mrazených výrobkov pre potreby Vzdelávacieho a rehabilitačného centra prokuratúry SR Krpáčovo SP_Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2014_02_0…
SP_Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2014_02_0…
0,00 €
12/11/2013 15.11.2013 VIII Spr 134/13 Zabezpečenie servisu a opravy osobných motorových vozidiel na Generálnej prokuratúre SR SP__Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2013_11_…
SP__Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2013_11_…
SP_Priloha_1_Navrh_zmluvy_2013_11_18.rtf
SP_Priloha_2_Sutazne_podklady_2013_11_21…
SP_Priloha_3_Ziadost_o_vysvetlenie_odpov…
SP_Priloha_4_Oznamenie_o_oprave_postupu_…
SP_Priloha_5_Ziadost_o_napravu_odpoved_2…
SP_Priloha_6_Informacia_o_otvarani_casti…
SP_Priloha_7_Informacia_o_otvarani_casti…
SP_Priloha_8_Informacia_o_vysledku_vyhod…
42,00 €
14/11/2013 25.11.2013 VIII Spr 162/13 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla SP_Priloha_1_Opis_predmetu_zakazky_2013_…
SP__Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2013_11_…
SP_Priloha_1_Opis_predmetu_zakazky_2013_…
SP_Priloha_2_Navrh_zmluvy_2013_11_26.rtf
SP_Priloha_3_Priloha_k_poistnej_zmluve_2…
1,00 €
15/12/2013 06.12.2013 VIII Spr 170/13 Nákup laminátovej podlahy SP_Priloha_1_Opis_predmetu_zakazky_2013_…
SP__Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2013_12_…
SP_Priloha_1_Opis_predmetu_zakazky_2013_…
4,00 €
1/2014 24.01.2014 VIII Spr 88/14/1000 Zakúpenie kancelárskych stoličiek a kresiel SP_Priloha_1_Opis_predmetu_zakazky_2014_…
SP__Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2014_01_…
SP_Priloha_1_Opis_predmetu_zakazky_2014_…
SP_Priloha_2_Opis_predmetu_zakazky_dopln…
7,00 €
2/01/2014 31.01.2014 2 Spr 25/14/6600 dodávka alkoholických nápojov a vína pre potreby Vzdelávacieho a rehabilitačného centra v Krpáčove SP_Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2014_01_3…
SP_Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2014_01_3…
0,00 €
3/01/2014 31.01.2014 2 Spr 24/14/6600 dodávka potravín pre potreby Vzdelávacieho a rehabilitačného centra v Krpáčove SP_Vyzva_na_predkladanie_ponuk_potraviny…
SP_Vyzva_na_predkladanie_ponuk_potraviny…
0,00 €
1/10/2013 07.10.2013 2 Spr 75/13 Opakovaná výzva na predkladanie ponúk na dodanie tovaru "Kancelárske potreby" SP_1_Vyzva.pdf
SP_1_Vyzva.pdf
SP_Priloha_1_Opis_PZ.rtf
SP_Priloha_2_Navrh_KZ.rtf
18,00 €
1/01/2014 30.01.2014 2 Spr 22/14/6600-1 zabezpečenie mäsa a mäsových výrobkov pre potreby Vzdelávacieho a rehabilitačného centra v Krpáčove SP_Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2014_01_3…
SP_Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2014_01_3…
0,00 €
2/11/2013 29.11.2013 2 Spr 86/13 Výzva na predkladanie ponúk na dodanie tovaru s názvom "Vybudovanie počítačovej siete v budove Okresnej prokuratúry Čadca" SP_1_Vyzva_pdf.pdf
SP_1_Vyzva_pdf.pdf
SP_2_Priloha_1.pdf
3,00 €
2/2014 23.01.2014 2Spr 9/2014/7700/4 Pranie a chemické čistenie pre VaRC prokuratúry SR Stará Lesná SP_1_Vyzva_pranie_pradla_rtf.docx
SP_1_Vyzva_pranie_pradla_rtf.docx
0,00 €
1/2014 15.01.2014 2 Spr 9/2014/7700-2 Nákup potravín SP_1_Vyzva.rtf
SP_1_Vyzva.rtf
0,00 €
002/12/2013 16.12.2013 2Spr 114/2013-8 Kopírovací stroj SP_3_sprava_KS.rtf
SP_1_vyzva_KS.pdf
SP_2_priloha_KS.rtf
SP_3_sprava_KS.rtf
1,00 €
97 záznamov