Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Ekonomika a správa majetku
  4. Verejné obstarávanie
  5. Aktualne verejné obstarávanie

Verejné obstarávania

Číslo spisu Predmet obstarávania Súťažné podklady Suma skutočne uhradeného plnenia
3/12/2013 04.12.2013 2Spr 109/2013 Oprava strechy strojovne výťahu administratívnej budovy KP Košice
SP_výzva_na_predkladanie_ponúk.pdf
0,00 €
2/11/2013 28.11.2013 2 Spr 150/13 kancelarske potreby SP_Priloha_1_kancelarske__potreby__2013_…
SP__Vyzva__kancelarske__potreby__2013_11…
SP_Priloha_1_kancelarske__potreby__2013_…
0,00 €
10/11/2013 11.11.2013 VIII Spr 129/13 Dodávka elektrickej energie SP_Priloha_1_Sutazne_podklady_2013_11_12…
SP__Vyzva_na_predkladanie_ponuk_DEE_2013…
SP_Priloha_1_Sutazne_podklady_2013_11_12…
SP_Priloha_2_Navrh_zmluvy_2013_11_12.rtf
SP_Priloha_3_Priloha_k_Zmluve_2013_11_12…
SP_Priloha_4_Ziadost_o_vysvetlenie_2013_…
SP_Priloha_5_Informacia_o_otvarani_casti…
0,00 €
2/11/2013 21.11.2013 2 Spr 92/13 dodávka hygienického materiálu pre potreby Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici, Okresnej prokuratúry v Banskej Bystrici, Okresnej prokuratúry v Br SP_Oprava_vyzva_na_predkladanie_ponuk_20…
SP_Oprava_vyzva_na_predkladanie_ponuk_20…
SP_Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2013_11_2…
0,00 €
13/11/2013 22.11.2013 VIII Spr 136/13 Kontrola a servis zabezpečovacích systémov SP_Priloha_1_Navrh_zmluvy_2013_11_22.rtf
SP__Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2013_11_…
SP_Priloha_1_Navrh_zmluvy_2013_11_22.rtf
SP_Priloha_2_Cennik_kontrolnej_cinnosti_…
SP_Priloha_3_Cennik_kontrolnej_cinnosti_…
SP_Priloha_4_Cennik_kontrolnej_cinnosti_…
SP_Priloha_5_Cennik_kontrolnej_cinnosti_…
SP_Priloha_6_Cennik_kontrolnej_cinnosti_…
SP_Priloha_7_Cennik_kontrolnej_cinnosti_…
SP_Priloha_8_Cennik_kontrolnej_cinnosti_…
0,00 €
2/11/2013 20.11.2013 2Spr 102/2013 Výmena zábradlia vstupného schodiska do administratívnej budovy KP Košice
SP_výzva_na_predkladanie_ponúk.pdf
0,00 €
1/10/2013 18.10.2013 2 Spr 135/13 čistiace a upratovacie služby
0,00 €
18/10/2013 18.10.2013 2 Spr 135/13 čistiace a upratovacie služby
0,00 €
5/10/2013 07.10.2013 XII Spr 79/13 Výzva na predkladanie ponúk s predmetom Publicita a informovanosť v rámci projektu Elektronické služby Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky SP_Priloha_3_Strukturovany_rozpocet_ceny…
SP__Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2013_10_…
SP_Priloha_1_Opis_PZ_2013_10_07.rtf
SP_Priloha_2_Navrh_kupnej_zmluvy_2013_10…
SP_Priloha_3_Strukturovany_rozpocet_ceny…
SP_Priloha_3_Strukturovany_rozpocet_ceny…
0,00 €
1/11 23.10.2013 2Spr 83/2013 Rekonštrukcia sociálnych zariadení objektu okresnej prokuratúry Považská Bystrica - 2. etapa SP_1_Vyzva_PB.rtf
SP_1_Vyzva_PB.rtf
9,00 €
1/10/2013 24.10.2013 2 Spr 81/13 Dodávka a montáž elektrického konvektomatu pre Vzdelávacie a rehabilitačné centrum v Krpáčove SP_Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2013_10_2…
SP_Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2013_10_2…
0,00 €
1/08/2013 10.08.2013 2 Spr 116/13 rekonštrukcia strechy
O_formular_____41__ostatné__strecha.rtf.…
O_Formulár_kritériá.pdf
O_Výzva_rekonštrukcia_strechy__2013.PDF
O_Zápisnica_vyhodnotenie_ponúk.pdf
SP_Súťažné_podklady_strecha_2013.PDF
26,00 €
2/08/2013 12.08.2013 XII Spr 78/13 Kompletná oprava strojného zariadenia regulačnej stanice plynu v budove Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky SP_Priloha_c.1_Opis_predmetu_zakazky_201…
SP_Priloha_c.1_Opis_predmetu_zakazky_201…
SP_Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2013_08_1…
3,00 €
6/10/2013 09.10.2013 XII Spr 81/13 Nákup pneumatík SP_Priloha_1_Navrh_uchadzaca_na_plnenie_…
SP__Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2013_10_…
SP_Priloha_1_Navrh_uchadzaca_na_plnenie_…
SP_Priloha_1_Navrh_uchadzaca_na_plnenie_…
0,00 €
3/09/2013 06.09.2013 XII Spr 79/13 Opakovaná výzva na predkladanie ponúk s predmetom Publicita a informovanosť v rámci projektu Elektronické služby Generálnej prokuratúry Slovenskej rep SP__Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2013_09_…
SP__Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2013_09_…
SP_Oznamenie_o_zruseni_pouziteho_poustup…
SP_Priloha_1_Opis_PZ_2013_09_05.rtf
SP_Priloha_2_Navrh_kupnej_zmluvy_2013_09…
SP_Priloha_3_Strukturovany_rozpocet_ceny…
0,00 €
1/09/2013 25.09.2013 2 Spr 75/13 Výzva na predkladanie ponúk na dodanie tovaru "Kancelárske potreby"
SP_1_Vyzva.pdf
SP_Príloha_1_Opis_PZ.rtf
SP_Príloha_2_Návrh_KZ.rtf
0,00 €
1/08/2013 06.08.2013 XII Spr 79/13 Publicita a informovanosť v rámci projektu Elektronické služby Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky SP_Priloha_1_Opis_PZ_2013_08_02.rtf
SP__Vyzva_na_predkladanie_ponuk_2013_08_…
SP_Priloha_1_Opis_PZ_2013_08_02.rtf
SP_Priloha_1_Opis_PZ_OPRAVA_2013_08_02.r…
SP_Priloha_2_Navrh_kupnej__zmluvy_2013_0…
SP_Priloha_3_Strukturovany_rozpocet_2013…
SP_Priloha_3_Strukturovany__rozpocet_OPR…
0,00 €
97 záznamov