Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Oznámenia poškodeným

pre pokračovací obzvlášť závažný zločin podvodu podľa § 221 ods. l, ods. 4 písm. a) Trestného zákona

pre prečin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2, ods. 3 písm. c) Trestného zákona

ktorí sú trestne stíhaní pre pokračovací zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. a) Trestného zákona spáchaný formou spolupáchateľstva podľa §…

pre obzvlášť závažný zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 4 písm. a), Trestného zákona spolupáchateľstvom podľa § 20 trestného zákona

pre pokračovací zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. a), písm. c) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. b) písm. j) Trestného zákona a…

pre zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2, ods. 3 písm. c) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. j) Trestného zákona spolupáchateľstvom podľa…

pre prečin krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. e), Trestného zákona a pre prečin porušovania ochrany stromov a krov podľa § 306 ods. 1 alinea prvá…

pre zločin poškodzovania veriteľa podľa § 239 ods. 2 písm. a), ods. 5 písm. a), písm. c) Trestného zákona

pre pokračovací prečin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona