Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

GENERÁLNA PROKURATÚRA SR: Dôrazné ohradenie sa voči nepravdivým výrokom poslanca NR SR Juraja Krúpu

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky sa dôrazne ohradzuje voči nepravdivým vyjadreniam poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Krúpu zo dňa 31. 10. 2023, ktoré poskytol pre TASR.

Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Juraj Krúpa v stanovisku k možnej podpore kandidáta na riaditeľa Úradu inšpekčnej služby Branislava Zuriana uviedol, že „...inšpekcia ho už vyšetrovala a tieto vyšetrovania boli zastavené generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom podľa § 363 Trestného poriadku...“.

Toto vyjadrenie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky je klamstvo.

V trestnej veci bývalého riaditeľa NAKA k postupu podľa § 363 Trestného poriadku nedošlo. Nebol podaný  návrh na použitie mimoriadneho opravného prostriedku podľa § 363 Trestného poriadku, generálny prokurátor Maroš Žilinka nerozhodoval podľa § 363 Trestného poriadku a ani nezastavil trestné stíhanie. Vo veci konal príslušný dozorový prokurátor, zákonným spôsobom využívajúci právne prostriedky výkonu dozoru.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky apeluje na potrebu korektného a pravdivého informovania verejnosti, ktoré nemanipuluje a nedeformuje verejnú mienku, ale prispieva k posilňovaniu právneho vedomia.