Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

GENERÁLNA  PROKURATÚRA  SR: Generálny prokurátor Maroš Žilinka a predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andrassy hodnotili vzájomnú spoluprácu a charakterizovali ju ako vysoko odbornú, profesionálnu a efektívnu

Zabezpečovanie efektívnej a účinnej ochrany verejných finančných prostriedkov koordináciou postupov a vytvorením podmienok pre odbornú súčinnosť pri výmene informácií, skúseností a postupov z praxe považujú predstavitelia oboch inštitúcií za veľmi prínosné.

Najvyšší predstavitelia Generálnej prokuratúry SR a Najvyššieho kontrolného úradu SR sa dnes (20. 6. 2024) stretli na vyhodnotení vzájomnej spolupráce pri ochrane verejných finančných prostriedkov a považujú ju za nadštandardnú a efektívnu. Je vyústením nových intenzívnejších foriem kooperácie dohodnutých na pracovnom stretnutí v minulom roku. Obe strany ocenili kvalitnú spoluprácu, ktorá prebieha najmä na úrovni jednotlivých krajských prokuratúr a expozitúr Najvyššieho kontrolného úradu tak v trestnej, ako aj netrestnej oblasti.

Vyhodnotenie doterajších poznatkov otvorilo priestor na rozvíjanie ešte užšej spolupráce, o ktorú prejavili obe inštitúcie záujem, pričom takto získané poznatky budú užitočné pre výkon pôsobnosti oboch inštitúcií.