Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

GENERÁLNA PROKURATÚRA SR: Maroš Žilinka a Jozef Sedlák sa zúčastnili na tradičnom formáte okrúhleho stola Slovenskej advokátskej komory

Predstavitelia hlavných inštitúcií slovenskej justície sa na pozvanie Slovenskej advokátskej komory opäť stretli v rámci tradičného formátu okrúhleho stola, aby rokovali o aktuálnych otázkach spojených s trestným právom. Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky zastupoval generálny prokurátor SR Maroš Žilinka a námestník generálneho prokurátora SR Jozef Sedlák.

V Slovenskej advokátskej komore považujeme za dôležité, aby pri podstatných témach vždy prebiehal nielen politický, ale aj riadny odborný medziinštitucionálny dialóg. Ďakujem významným hosťom za prijatie pozvania na dnešné podujatie a vzájomnú výmenu názorov na viaceré  aktuálne témy trestnej politiky štátu,“ povedal predseda SAK Martin Puchalla.

Pozvanie na rokovanie prijali predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR František Mozner a štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR Milan Hodás. Slovenskú advokátsku komoru na stretnutí reprezentoval predseda Martin Puchalla, podpredseda Ondrej Laciak a člen predsedníctva SAK Peter Erdös.

Spoločná platforma predstaviteľov hlavných justičných organizácií vznikla v januári 2022. Najvyšší justiční predstavitelia sa vtedy dohodli na potrebe vzniku takejto platformy, ktorej cieľom bolo formulovanie návrhov smerujúcich k nevyhnutnej modernizácii trestného práva.  Vznik tejto odbornej platformy bol podľa SAK zároveň reakciou na v tom čase nedostatočný odborný dialóg s predkladateľom návrhu zákona. Predmetné rokovanie osobitne nadviazalo na spoločné stretnutie v obdobnom formáte, ktoré sa uskutočnilo 21. novembra 2022 na Ministerstve spravodlivosti SR.

člen predsedníctva SAK Peter Erdös, námestník generálneho prokurátora SR Jozef Sedlák, podpredseda SAK Ondrej Laciak, predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR František Mozner, generálny prokurátor SR Maroš Žilinka, predseda SAK Martin Puchalla, štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR Milan Hodás