Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

GENERÁLNA PROKURATÚRA SR: Medzirezortná súčinnostná porada vedenia GP SR a Ministerstva vnútra SR s rozšírenou účasťou krajských prokurátorov

Predmetom porady bolo vzájomné informovanie partnerov o opatreniach prijatých na zabezpečenie plnenia zákonných úloh orgánmi prokuratúry a policajného zboru po prechode trestnej agendy na krajské prokuratúry po zrušení ÚŠP.

Obidve strany sa zhodli, že predpokladom zvyšovania dôvery verejnosti v konanie a rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní (OČTK), musí byť striktné dodržiavanie zásady zákonnosti v trestnom konaní a vysoká profesionalita prokurátorov a policajtov.

Ministrom vnútra SR Matúšom Šutajom Eštokom, prezidentom Policajného zboru SR Ľubomírom Solákom a viceprezidentom Policajného zboru SR Ivanom Hapštákom boli prezentované zámery reorganizácie NAKA a KR PZ, ktorá by mala zvýšiť efektívnosť a účinnosť odhaľovania najzávažnejších druhov kriminality v pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu, s osobitným akcentom na trestné činy korupcie a poškodzovania finančných záujmov EÚ, zisťovanie ich páchateľov a vykonávanie vyšetrovania.

true

Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok a generálny prokurátor SR Maroš Žilinka.

true