Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

GENERÁLNA PROKURATÚRA SR: Námestník GP SR Jozef Sedlák sa so splnomocnencom vlády SR pre národnostné menšiny dohodol na ďalšej aktívnej spolupráci

V piatok 3.mája 2024 prijal námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky Jozef Sedlák splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Ákosa Horonyho.

Hlavnou témou spoločného stretnutia, na ktorej prokuratúru okrem námestníka GP SR zastupovala aj prokurátorka GP SR Karolína Staroňová, bola aktualizácia a informovanie o stave používania jazykov národnostných menšín na úrovni prokuratúry, najmä pokiaľ ide o vizuálnu dvojjazyčnosť, t. j. označovanie prokuratúry na budovách prokuratúr sídliacich v mestách, v ktorých občania Slovenskej republiky, patriaci k niektorej z národnostných menšín, tvoria najmenej 15 % obyvateľov.  Obe strany tiež diskutovali o stave uvádzania úradných hodín prokuratúry, prípadne ďalších informácií týkajúcich sa prokuratúry v jazyku národnostných menšín. V tejto súvislosti ide o Okresnú prokuratúru Dunajská Streda, Okresnú prokuratúru Galanta, Okresnú prokuratúru Komárno, Okresnú prokuratúru Nové Zámky, Okresnú prokuratúru Rimavská Sobota a Okresnú prokuratúru Rožňava, ktoré sídlia v mestách s maďarskou národnostnou menšinou a Okresnú prokuratúru Svidník, ktorá sídli v meste s rusínskou národnostnou menšinou.

Ako uviedol námestník generálneho prokurátora SR Jozef Sedlák, prokuratúra rešpektuje a v rámci svojej pôsobnosti dodržiava práva občanov tvoriacich v Slovenskej republike národnostné menšiny, vrátane ich práva na používanie jazyka národnostných menšín. Prokuratúra tiež víta ochotu Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny poskytovať dotknutým zložkám prokuratúry v prípade potreby súčinnosť pri realizácii práva národnostných menšín na používanie ich jazyka v rámci výkonu pôsobnosti prokuratúry. Zároveň sa zúčastnení v tejto súvislosti dohodli na ďalšej spolupráci.

true

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny Ákos Horony a námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky Jozef Sedlák po stretnutí na Generálnej prokuratúre SR.

true

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny Ákos Horony, námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky Jozef Sedlák a prokurátorka GP SR Karolína Staroňová.