Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy
  4. Detail

GENERÁLNA PROKURATÚRA SR: Podanie návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov na Ústavný súd SR

Generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka využil svoje ústavné oprávnenie a obrátil sa na Ústavný súd Slovenskej republiky s návrhom na začatie konania o súlade prechodného ustanovenia zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí v znení zákona č. 364/2022 Z. z. s Ústavou SR a Dodatkovým protokolom k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Svoj návrh odôvodnil tým, že napadnuté prechodné ustanovenie zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí porušuje zákaz spätného pôsobenia (retroaktivity) právnych noriem, v dôsledku čoho dochádza k neprípustnému a neodôvodnenému zásahu do právneho postavenie subjektov - krajanských spolkov a organizácií v zahraničí, ktoré uzavreli s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí zmluvu o poskytovaní dotácií z rozpočtu tohto úradu pred 1. decembrom 2022. 

ÚPLNÉ ZNENIE PODANIA